Przejdź do treści

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Narodowe Centrum Kompetencji HPC na targach ISC High Performance
w Hamburgu

ISC High Performance to jedna z najważniejszych imprez związanych z obliczeniami wielkiej skali. W tym roku do Hamburga przyjechało ponad 3 tysiące uczestników i 135 wystawców. Wśród nich są dwa centra z Polski: ACK Cyfronet AGH i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Na stoisku ACK Cyfronet AGH  można się dowiedzieć więcej o naszym projekcie, czyli Narodowym Centrum Kompetencji HPC – EuroCC oraz o Narodowej Infrastrukturze Superkomputerowej dla EuroHPC – EuroHPC PL, a także o projektach EPOS i Sat4Envi.

O EuroCC i EuroHPC PL, a także o obliczeniach dużej mocy, zagadnieniach dotyczących nowoczesnych sieci czy bezpiecznym przechowywaniu danych, chętnie opowiedzą też przedstawiciele PCSS.

Stoisko ACK Cyfronet AGH ma nr A114.
Stoisko PCSS ma nr B207.
Zapraszamy! 

Inauguracja superkomputera LUMI za nami. Zobacz relację

Superkompuer LUMI (fot. Pekka Agarth)

Najszybszy superkomputer w Europie oficjalnie wystartował. W poniedziałek, 13 czerwca o godz. 14.00  uroczyście zainaugurowany został dostęp do LUMI.

Superkomputer LUMI zajmuje 3 miejsce na światowych listach TOP500 (największa moc obliczeniowa) i Green500 (najwyższa wydajność energetyczna). Polska należy do konsorcjum 10 państw, które zbudowały tę supermaszynę. Podczas tego epokowego wydarzenia Narodowe Centrum Kompetencji HPC  było reprezentowane przez przedstawicieli ACK Cyfronet AGH.

Transmisję inauguracji można obejrzeć na stronie: https://www.lumi-supercomputer.eu/inauguration-day/. Zapraszamy!

O Narodowym Centrum Kompetencji HPC na konferencji SIR 2022

Na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja Smart Industry Revolution 2022, poświęcona przemysłowi 4.0 i technologiom cyfrowej transformacji procesów produkcyjnych. 

W poniedziałek, 14 czerwca 2022 o godz. 11.00 dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (Politechnika Wrocławska) mówił o obliczeniach wielkoskalowych (HPC ) i przetwarzaniu dużych zbiorów danych (HPDA) w obliczu wyzwań przemysłu 4.0. Przedstawił też Narodowe Centrum Kompetencji HPC i projekt EuroCC.
 
Więcej o SIR na stronie konferencji.

Co łączy modelowanie ogniw paliwowych z modelowaniem cząstek zanieczyszczeń na orbicie? Webinar EuroCC: CFD dla praktyków

Wzrosty cen nośników energii kierują zainteresowanie naukowców i inżynierów w stronę ogniw paliwowych, które mogą w efektywny sposób produkować prąd i ciepło. Modelowanie pracy ogniw pozwala na lepsze zrozumienie wpływu poszczególnych parametrów produkcyjnych na efektywność wytwarzania energii. Procesy w ogniwach paliwowych zachodzą w materiale porowatym. Dopływ substratów reakcji może się odbywać przez drobne przestrzenie (pory) o średnicy rzędu mikrometrów, natomiast całe ogniwo ma powierzchnię liczoną w metrach kwadratowych. Podobne różnice w wymiarach występują w ruchu cząstek zanieczyszczeń w przestrzeni ładunkowej rakiety. Cząstki o średnicy rzędu mikrometrów poruszają się w objętości o wysokości parunastu metrów. Również w druku inkjet (czyli druku cyfrowego wykorzystującego tusz atramentowy) krople o średnicy parudziesięciu mikrometrów pokrywają obszary o powierzchni dziesiątek metrów kwadratowych.

Wymienione zagadnienia trudno jest modelować za pomocą dostępnych narzędzi symulacyjnych bez ich modyfikacji. Często wymagają one unikalnego podejścia i zupełnie nowych rozwiązań. Więcej, o tym jak te problemy rozwiązano w CIM-mes Projekt i co je łączy, opowie dr inż. Armen Jaworski podczas seminarium, na które zapraszamy w poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.

Link do webinaru: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc

Serię webinarów EuroCC pod hasłem CFD dla praktyków organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Ilustracja przedstawia symulację propagacji zanieczyszczeń cząstkami w przestrzeni ładunkowej nośnika rakietowego

O produkcji, przechowywaniu i zarządzaniu energią przy użyciu obliczeń HPC. Zaproszenie na EoCoE School

Zapraszamy na szkolenie, które współorganizuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach projektu EoCoE. Jest to wydarzenie dla naukowców oraz badaczy ze środowisk akademickich i przemysłu z całej Europy.

Celem projektu Energy Oriented Center of Excellence (EoCoE) jest opracowanie i zastosowanie najnowocześniejszych metod obliczeniowych, które mogą być wykorzystane zarówno do produkcji, jak i przechowywaniu i zarządzania czystą energią. Program oferuje m.in. możliwość współpracy w zakresie nauczania online pod hasłem „W kierunku eksaskali dla energii”.

EoCoE School: School with Energy (EoCoE) to szkolenie online w języku angielskim, które odbędzie się w dniach 6–8 czerwca 2022 r. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat EoCoE/PCSS, a także będzie mieć możliwość zdobycia jednej z wartościowych nagród dla najlepszych uczestników, między innymi 3 000 euro lub wyjazdu na konferencję EoCoE w Neapolu.

Więcej szczegółów oraz link do rejestracji znajdują się TUTAJ.

Szkolenie: Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, 26 maja 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 26 maja 2022 r. o godz. 11.00.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szczegółowe informacje.

Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF, 20 maja 2022 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF”, które odbędzie się online 20 maja 2022 r. o godz. 10.00.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), profesor w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje.  

Webinar: Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji

Jak przyspieszyć symulacje CFD przy pomocy sztucznej inteligencji? Odpowiedź już 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 podczas 8. już webinaru z serii „CFD dla praktyków”, organizowanego przez NCBJ.

Symulacje komputerowe, a zwłaszcza te związane z Dynamiką Płynów i Gazów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD) pochłaniają coraz więcej zasobów. Długi czas symulacji oznacza znaczne nakłady na potrzebną do ich realizacji energię, ale również znacząco pogarsza komfort pracy. Kilka lat temu firma byteLAKE zaczęła szeroko zakrojone badania nad możliwościami skrócenia czasu symulacji CFD przy wykorzystaniu różnego rodzaju akceleratorów sprzętowych, jak karty GPU czy FPGA. Dalsze badania w byteLAKE skupiły się na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) oraz tzw. głębokiego uczenia do predykcji wyników symulacji CFD.

W trakcie webinarium pt. „Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji” założyciele wrocławskiej firmy – Marcin Rojek oraz Mariusz Kolanko – opowiedzą o wykorzystaniu ich produktu CFD Suite w przemyśle chemicznym oraz o dalszych planach jego rozwoju.

Link do webinaru: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc 

Ilustracja przedstawia przykładowe symulacje CFD wykonane przy pomocy tradycyjnych solwerów CFD (rysunki po lewej stronie) oraz wyniki tych samych symulacji wykonane przy pomocy sztucznej inteligencji (SI). W każdym z przypadków czas symulacji został skrócony przez SI z 4-8h do 10-20 min. przy zachowaniu ok. 93% dokładności predykcji.

Szkolenie: Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych, 16 maja 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie pt. Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych”, które odbędzie się online 16 maja 2022 r. o godz. 10.00

Wykład poprowadzi dr hab. Maciej Bobrowski, profesor uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje.

Szkolenie: Wstęp do prowadzenia obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, 28 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Wstęp do prowadzenia obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 28 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szczegółowe informacje.

Szkolenie: Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS, 22 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS”, które odbędzie się online 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00.

Szkolenie poprowadzą dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, profesor uczelni oraz dr inż. Józef Rak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szczegółowe informacje.

Dr inż. Norbert Meyer ponownie wybrany do grupy INFRAG

The Infrastructure Advisory Group (INFRAG) to niezależna grupa ekspertów, działająca przy EuroHPC JU, która określa długofalowe plany rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń, związanych z nimi wymagań dla infrastruktury danych oraz usług z tym skojarzonych.

W kwietniu po raz kolejny do INFRAG powołany został dr inż. Norbert Meyer, kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tym samym Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma w tym gronie swojego przedstawiciela.

W pierwszej kadencji INFRAG sformułowała m.in. wymagania, jakimi należy kierować się w budowie systemów preeksaskalowych w Europie. Systemy te są pierwszym krokiem w budowie systemów eksaskalowych. Jednym z preeksaskalowych superkomputerów jest LUMI, który znajduje się w Finlandii. Został on zbudowany przez konsorcjum, do którego należy Polska.

Dr inż. Mateusz Tykierko w grupie doradczej EuroHPC JU

Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma swojego przedstawiciela w The Research and Innovation Advisory Group (RIAG). Do tej 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join
Undertaking, został wybrany dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej.

RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku.

Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. Dr. Tykierko do RIAG zgłosiła Polska.

Dr Mateusz Tykierko jest specjalistą z zakresu technologii obliczeniowych i przetwarzania danych, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz nauczycielem akademickim. Z Politechniką Wrocławską związany od 1997 r. Jest też wiceprezesem Polskiej Chmury, organizacji zrzeszającej firmy prowadzące ośrodki zajmujące się przetwarzaniem danych w Polsce oraz członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Kierownik i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla środowiska naukowego i gospodarki.

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy

Zapraszamy do udziału w Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy, która odbędzie się online w dniach 7–8 kwietnia 2022 r.

To wydarzenie dla wszystkich, których interesuje tematyka związana z obliczeniami i symulacjami dużej skali, nowymi algorytmami w informatyce, narzędziami i technikami zastosowanymi w systemach dużej mocy obliczeniowej. Wydarzenie to polecamy także tym badaczom, którzy zajmują się zastosowaniem informatyki w dydaktyce oraz bazami danych. Jeśli tak, to konferencja jest dla Ciebie. Zapraszamy w imieniu organizatora, czyli ACK Cyfronet AGH.

Szczegółowe informacje, link do rejestracji oraz program konferencji znajdują się TUTAJ.  

OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD) – szkolenie dla początkujących użytkowników

Zapraszamy na szkolenie pt. „OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD)”, które odbędzie się online 24 marca 2022 r.

Wykład poprowadzi dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii). Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie są ekspertami CFD i nie miały dotąd styczności z tym oprogramowaniem.

Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych

Ocean Danych, który połączył Europę z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu – zapraszamy na webinar o możliwościach superkomputerów, który odbędzie się 7 marca o godz. 11.00.

Jak działa międzykontynentalne połączenie do transferu danych na odległość 19 800 km? Jakich wymaga nowoczesnych rozwiązań? I jakie daje możliwości w sferze badań naukowych prowadzonych na różnych kontynentach? Czy superkomputer może pracować na zdalnych zestawach danych? Na te i na inne pytania odpowiedzą Michał Hermanowicz i Jarosław Skomiał z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego podczas webinaru pt. „Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych”.

Prelekcja (w języku angielskim) odbędzie się online w poniedziałek, 7 marca 2022 o godz. 11.00. Dołącz do webinaru, aby dowiedzieć się więcej o Oceanie Danych, który połączył Europę z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Zapraszamy!

Warsztaty: Cyfronet & NVIDIA AI For Science Bootcamp

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty „Cyfronet AI For Science Bootcamp” organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 24-25 lutego 2022.

Warsztaty te pozwolą zapoznać się z podstawami technik uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji oraz możliwościami bibliotek umożliwiającymi tego typu obliczenia na kartach graficznych firmy NVIDIA V100 oraz A100 dostępnych m.in. w ACK Cyfronet AGH.

Dalsze informacje o szkoleniach oraz możliwość zgłoszenia (do 20 lutego 2022) uczestnictwa znajdą Państwo na stronie warsztatów. Serdecznie zapraszamy!

 

CFD i nieciągła metoda Galerkina – zaproszenie na webinar

Aktualne tempo rozwoju komputerów sprawia, że zastąpienie obecnie stosowanych, wyczerpujących swoje możliwości metod CFD, bazujących na równaniach RANS nastąpi dopiero za około 25 lat. Proponowane rozwiązanie stworzenia dedykowanego procesora (a dalej komputera) obliczeniowego ma na celu zniwelowanie tego czasu do minimum i umożliwienie korzystania z bardziej zaawansowanych metod obliczeniowych (LES) już dzisiaj. Dzięki temu firmy z takich branż jak lotnictwo, automotive czy energetyka będą mogły wyposażyć swoich inżynierów w systemy obliczeniowe, bazujące na dedykowanym procesorze, zastępując superkomputery złożone nieraz z kilku tysięcy rdzeni, jednym urządzeniem.

Rozwiązanie bazuje na trzech filarach. Pierwszym jest wykorzystanie nieciągłej metody Galerkina, której zaletami są: lokalność metody, a co za tym idzie łatwe zrównoleglanie, aproksymacja rozwiązania wielomianami wysokiego stopnia, duża dokładność rozwiązywania członów pierwszego rzędu, możliwość osiągania wysokiego rzędu dokładności. Drugim filarem jest zaszycie algorytmu obliczeniowego w strukturze krzemowej specjalizowanego mikroprocesora, co ma zapewnić wystarczającą moc obliczeniową do wykonania wszystkich operacji obliczeniowych w stosunkowo krótkim czasie. Trzecim filarem jest możliwość łatwego łączenia tysięcy układów z liniowym współczynnikiem przyspieszenia.

O zagadnieniach tych opowie mgr inż. Mariusz Księżyk już w poniedziałek, 7 lutego 2022 r. o godz. 10.00. W ramach siódmego webinaru z cyklu „CFD dla praktyków” przedstawi temat: Innowacyjny system obliczeniowy CFD ze specjalizowanym układem scalonym realizującym sprzętowe obliczenia z zastosowaniem Nieciągłej Metody Galerkina. 

Spotkanie organizuje Piotr Prusiński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych).
Link do webinaru.

Uwaga! Konkurs na granty obliczeniowe na LUMI

Polscy naukowcy mogą się ubiegać o kolejne dwa pilotażowe granty obliczeniowe, tym razem na partycji GPU, superkomputera LUMI. Konkurs prowadzi ACK Cyfronet AGH. Zgłoszenia można przysyłać do 31 stycznia 2022.

LUMI z mocą obliczeniową na poziomie 552 PFLOPS (co można porównać z mocą 1,5 miliona nowoczesnych laptopów) oraz 117 PB zasobów dyskowych jest najszybszym superkomputerem w Europie i jednym z najszybszych na świecie. Znajduje się w Kajaani w Finlandii. Zbudowało go konsorcjum 10 państw, wśród których jest Polska. Dzięki temu polscy badacze mogą zgłosić kolejne dwa projekty pilotażowe (pierwsza faza konkursu miała miejsce jesienią 2021 r.).

ACK Cyfronet AGH ogłosiło konkurs na  realizację pilotażowych grantów obliczeniowych na partycji GPU superkomputera LUMI. Jest ona zbudowana z procesorów graficznych AMD InstinctTM najnowszej generacji. Całkowita jej przepustowość wynosi 160 TB/s.

Niezbędne informacje oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie www.cyfronet.pl/lumi. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2022 r.

Polscy naukowcy mogą uzyskać dostęp do superkomputera LUMI za pośrednictwem Portalu PLGrid. Osoby chcące wziąć udział w konkursie powinny mieć konto w tym portalu.

Fot. Juha Torvinen, CSC

O wykorzystaniu systemów HPC w chemii teoretycznej i obliczeniowej

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Mapowanie kompetencji”, organizowane w ramach projektu EuroCC. Będzie to okazja, by dowiedzieć się, jak zaawansowane obliczenia wykorzystywane są w badaniach z zakresu chemii teoretycznej i obliczeniowej. Odbędzie się ono online w piątek, 28 stycznia 2022 r. o godz. 10.00. Wykład pt. „Wykorzystanie systemów HPC w chemii teoretycznej i obliczeniowej” wygłosi dr Klemens Noga,  ACK Cyfronet AGH.

Znaczna część zagadnień chemii teoretycznej dzięki zastosowaniu odpowiednich modeli oraz przybliżeń może zostać rozwiązana przy użyciu wysokowydajnych systemów komputerowych. Stąd obliczenia układów chemicznych, biochemicznych oraz związanych z inżynierią materiałową od dawna zużywają sporą część zasobów udostępnianych przez centra Komputerów Dużej Mocy. Niestety, z racji złożoności obliczeniowej lub rozmiarów modeli, duża część problemów chemii obliczeniowej nadal wymaga użycia zasobów wykraczających poza standardowe zasoby dostępne poza największymi superkomputerami. Jednak rozwój metod oraz oprogramowania, jak również postęp w technologii superkomputerowej umożliwiają badanie coraz bardziej złożonych problemów oraz coraz większych modeli.

W trakcie seminarium zostaną przedstawione zagadnienia związane z głównymi typami obliczeń chemicznych przeprowadzanych na systemach HPC. Omówione będą możliwości obliczeniowe oraz potencjalne problemy związane z tego typu obliczeniami.
Link do spotkania.

Ilustracja przedstawia trójwymiarową wizualizację analizy formowania się strumieni powietrza oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w kanionie ulicznym z wykorzystaniem interaktywnego systemu rzeczywistości wirtualnej CAVE 3D w Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej PCSS.

Będzie o obliczeniach CFD i HPC

Szósty webinar z cyklu „CFD dla praktyków” to okazja, by znaleźć wewnątrz domeny obliczeniowej, swobodnie się po niej rozejrzeć i zobaczyć na własne oczy, co się tam tak faktycznie dzieje. Prelegenci z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego opowiedzą o środowisku High Performance Computing. Przedstawią ofertę obliczeniową oraz usługową PCSS, a także przykłady obliczeń CFD wykonywanych w ramach działalności PCSS, zarówno naukowej, jak i komercyjnej.  Przybliżą koncepcje szacowania niepewności w analizach komputerowych. Usłyszycie również dwa słowa na temat zaawansowanego systemu wizualizacji Cave 3D, którym dysponuje Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej PCSS.

Start: poniedziałek, czyli 24 stycznia 2022
Godzina: 10.00
Link do webinaru

Cykl organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Zapraszamy!

Szkolenie: Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

Jak zalogować się do superkomputerów Topola, Okeanos i Rysy. Jak działa system kolejkowy SLURM. To tylko dwa zagadnienia z programu szkolenia pt. Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM. Odbędzie się ono w czwartek, 20 stycznia 2022 r., w godzinach 10.00–14.00.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników superkomputerów. Uczestnicy zastaną zapoznani z charakterystyką zasobów obliczeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, a także z podstawami ich wykorzystania. Poruszane zagadnienia będą obejmowały zlecanie zadań do systemu kolejkowego, moduły aplikacji, a także wybrane elementy obsługi środowiska systemu GNU/Linux.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu EuroCC. Będzie prowadzone online, w języku polskim. Link do spotkania zostanie przesłany bezpośrednio przed wydarzeniem.

Link do rejestracji oraz program szkolenia.

Ilustracja przedstawia kontury prędkości chłodziwa pomiędzy prętami paliwowymi z widocznym charakterystycznym wzorem oscylacji/pulsacji przepływu w obszarze między prętowym

Aerodynamika pojazdów i HPC. Webinar

Zapraszamy na kolejny webinar z serii „CFD dla praktyków”. Tym razem rzecz będzie o referencyjnych bazach danych jako narzędziu do walidacji modeli turbulentnych. Temat przedstawi mgr inż. Tomasz Kwiatkowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który opowie o największych realizowanych w Polsce obliczeniach z zakresu numerycznej mechaniki płynów (CFD) na potrzeby energetyki jądrowej.

Pomimo nieustającego rozwoju superkomputerów i dostępności mocy obliczeniowej analizy DNS dla rzeczywistych geometrii i dużych liczb Reynoldsa wciąż są praktycznie niemożliwe. W związku z tym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych wraz z partnerami z Holandii z NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) opracowano program badawczy, mający na celu wygenerowanie referencyjnej bazy danych dla ściśle upakowanych kaset paliwowych dla reaktorów jądrowych. Podczas prezentacji omówiony zostanie cały proces projektowania oraz przeprowadzenia eksperymentu numerycznego.

Na webinar organizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych zapraszamy w poniedziałek, 10 stycznia 2022 o godz. 10:00. Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Zapraszamy.

2021

Życzenia świąteczne

Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęśliwego Nowego Roku!

Aerodynamika pojazdów i HPC. Webinar

Aerodynamika pojazdów była jednym z pierwszych zastosowań metod numerycznej mechaniki płynów. Również dzisiaj pełni rolę prekursora, zwłaszcza w kontekście obliczeń dużej mocy. Między innymi symulacje opływów samochodów są obecnie poligonem doświadczalnym nowo opracowywanych modeli turbulencji oraz polem do testów skalowalności oprogramowania.

Tym zagadnieniom będzie poświęcony kolejny webinar z serii CFD dla praktyków. Tym razem dr inż. Adam Piechna, inż. Krzysztof Wiński, dr inż. Maciej Szudarek, mgr inż. Maciej Borek, prof. dr hab. inż. Janusz Piechna opowiedzą o wykorzystaniu dużych mocy obliczeniowych w zagadnieniach aerodynamiki zewnętrznej. Wyjaśnią, czy jest to konieczność czy wygoda?

Zapraszamy już w poniedziałek: 20 grudnia 2021 o godz. 10:00 na spotkanie organizowane przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Link do spotkania: Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Zapraszamy.

PREZENTACJA PCSS 17 GRUDNIA

Znamy nowy termin prezentacji Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS): 17 grudnia 2021 r. o godz.10.00. PCSS, o którym opowie mgr inż. Tomasz Piontek, jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT – Information and Communication Technologies).

Link do spotkania: //www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Zapraszamy.

PRZEDSTAWIAMY ICM UW

W najbliższy piątek, 10 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 zapraszamy Państwa na prezentację zatytułowaną „ICM UW: Działalność i Kompetencje HPC”. Prelegenci: dr inż. Michał Hermanowicz i mgr Bartosz Borucki zaprezentują powołane do życia w 1993 roku Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Jest ono jednym z wiodących ośrodków obliczeniowych w Europie Środkowej.

Do kluczowych kompetencji ICM należy wsparcie użytkowników HPC, działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie nauk obliczeniowych, a także zagadnienia uczenia maszynowego. Prezentacja stanowi zarys najważniejszych obszarów działalności Centrum.

Link do spotkania: //www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Zapraszamy.

Webinar z serii „CFD dla praktyków”

Czy wielkoskalowe CFD jest zawsze najlepszą odpowiedzią? Cel i zalety dedykowanych aplikacji inżynierskich – tak brzmi temat webinarium, na które zapraszamy w najbliższy poniedziałek, 6 grudnia 2021 r. o godz. 10.00. To kolejna prelekcja z serii „CFD dla praktyków”, organizowana przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Na pytanie zawarte w temacie webinarium odpowiedzą inż. Łukasz Bazydło i mgr inż. Piotr Pierwocha z QuickerSim Sp. z o.o. Podzielą się swoimi doświadczeniami i przybliżą słuchaczom proces tworzenia dedykowanych aplikacji inżynierskich, skrojonych na miarę potrzeb danego klienta. Przedstawią również zalety takowych rozwiązań.

Link do spotkania: Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Zapraszamy.

Rys. Modele zredukowane stosowane są m.in. do obliczeń termicznych baterii

DZIEŃ OTWARTY CYFRONETU

Kolejna okazja, by poznać bliżej siedzibę Narodowego Centrum Kompetencji HPC. W poniedziałek, 22 listopada 2021 r. można będzie zajrzeć do Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH – lidera projektu EuroCC w Polsce. Tego dnia w godz. 9.00–15.00 Cyfronet organizuje Dzień Otwarty.

O godz. 10:10 Marek Magryś, kierownik projektu EuroCC, opowie o nowym superkomputerze opartym o GPU dla potrzeb symulacji komputerowych i sztucznej inteligencji.

Uczestnicy będą mogli zapoznania się z najnowszymi zasobami i możliwościami oferowanymi naukowcom przez Cyfronet. Organizatorzy zaprezentują sprzęt, oprogramowanie i sposoby ich efektywnego wykorzystania w badaniach naukowych.

Dzień Otwarty 2021 organizowany jest zdalnie. Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://cyfronet.pl/doack2021/.

 

Informacje o EuroCC
na SC21

W Saint Louis w USA trwa SC Conference, czyli konferencja, skupiająca międzynarodowe środowisko HPC. W tym roku odbywa się ona hybrydowo. Tak też pojawiły się tam informacje na temat projektu EuroCC i Narodowego Centrum Kompetencji HPC.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) informuje o na na żywo na swoim stoisku nr 811 oraz wirtualnie na stronie:  https://sc21.icm.edu.pl/. Tam też stworzona jest specjalna zakładka o EuroCC Poland: https://sc21.icm.edu.pl/index.php/eurocc-poland/.

Na swoim wirtualnym stoisku wspomina o nas też Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe PCSS : https://www.psnc.pl/sc21/.

O EuroCC na Symkom CONFERENCE 2021

Podczas spotkania użytkowników oprogramowania ANSYS Symkom CONFERENCE 2021, które rozpocznie się w piątek, 19 listopada 2021 r. o godz. 9.00, będzie można wysłuchać dwóch wystąpień, związanych z projektem EuroCC.

Pierwsze, w godzinach 10.00–10.20, zatytułowane jest Potencjał dalszego rozwoju nauk obliczeniowych i nowych technologii w Polsce dzięki Europejskiemu programowi Centra Kompetencji EuroHPC (EuroHPC CC). Wygłosi je Marek Michalewicz, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Następnie, w godzinach 10.40– 11.00 Adam Padée, kierownik CIŚ należącego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, przedstawi Centrum Informatyczne Świerk – infrastrukturę dla największych obliczeń CFD w Polsce.

Konferencja odbędzie się zdalnie. Szczegółowe informacje nt. programu wydarzenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie https://symkom.pl/conference2021-agenda/#agenda-box.

PRZEDSTAWIAMY WCSS

Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, które wchodzi w skład Narodowego Centrum Kompetencji HPC, istnieje od 1994 roku. O tym, czym się zajmuje ta jednostka Politechniki Wrocławskiej, już w najbliższy piątek, 19 listopada o godz. 10.00 opowie dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora WCSS.

Prezentacja pt. „Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe – partner technologiczny nauki i biznesu” dotyczyć będzie m.in. infrastruktury obliczeniowej i zasobów sprzętowych, kompetencji WCSS oraz świadczonych przez nie usług na rzecz środowiska akademickiego, biznesu i administracji. 

Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc.
Zapraszamy!

PRZEDSTAWIAMY CYFRONET

Zapraszamy na prezentację online pt. „Akademickie Centrum Komputerowe AGH”. To świetna okazja, by zapoznać się z działalnością krakowskiego Centrum. Już w najbliższy piątek, 29 października 2021 r. o godzinie 10.00 opowie o nim inż. Marek Magryś, zastępca dyrektora ACK Cyfronet AGH.

Prezentacja dotyczyć będzie kompetencji i zasobów Cyfronetu w zakresie:
* infrastruktury obliczeniowej i składowania danych,
* wsparcia udzielanego użytkownikom prowadzącym obliczenia naukowe,
* narzędzi dostępnych w infrastrukturze,
* możliwości dostępu do zasobów dla potrzeb realizacji projektów naukowych, badawczo-rozwojowych, a także gospodarki i administracji publicznej.

Pokrótce opisane zostaną także wybrane projekty w zakresie HPC realizowane obecnie przez Cyfronet.

Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc.
Zapraszamy!

DWA KURSY Z OPENMP

Zespół wsparcia użytkowników superkomputera LUMI zaprasza na dwa szkolenia dotyczące OpenMP. Jest to interfejs programowania aplikacji ułatwiający programowanie równoległe, wykorzystywany m.in. do obliczeń wysokiej wydajności (High Perfomance Computing).

Pierwszy kurs OpenMP Programming pomaga zapoznać się zarówno z podstawowymi zagadnieniami, jak i bardziej zaawansowanym poziomem programowania w OpenMP. Odbędzie się online w dniach 2–3 listopada 2021 r. Więcej informacji i link do rejestracji znajdują się na tej stronie: https://www.lumi-supercomputer.eu/events/openmp-programming/.

Kolejne szkolenie OpenMP Offload zaplanowane zostało w dniach 9–11 listopada 2021 r. Skierowane jest do osób znających podstawy Open MP, ma pomóc użytkownikom przenosić ich kody na LUMI – pierwszy europejski superkomputer przedeksaskalowy. Kurs dotyczy m.in. wykorzystania OpenMP do programowania akceleratorów graficznych, programowania równoległego czy interoperacyjności CUDA i HIP. Więcej informacji oraz link do rejestracji dostępne są tutaj:
https://www.lumi-supercomputer.eu/events/openmp-offload/.
Zapraszamy serdecznie.

LUMI znajduje się w Kajaani w Finlandii. Fot. Juha Torvinen, CSC

POZNAJ BLIŻEJ CI TASK

W piątek, 22 października o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie cyklu mapowania kompetencji. Dr inż. Jerzy Proficz zaprezentuje CI TASK, czyli Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.  Zaprezentuje rolę i zasoby Centrum. Omówi usługi oferowane przez Centrum:
* obliczeniowe,
* chmurowe,
* sieciowe
* analizy danych.
Przedstawi przykłady wykorzystania zasobów CI TASK. Podzieli się doświadczeniem z realizacji projektów badawczych i rozwojowych (B+R). Powie także o planach rozwoju Centrum i o możliwości współpracy.
Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc.
Zapraszamy!

Zapraszamy na konferencję o LUMI

LUMI, czyli The Large Unified Modern Infrastructure (Wielka Zunifikowana i Nowoczesna Infrastruktura) to obecnie najszybszy superkomputer w Europie i jeden z najszybszych na świecie. Stworzyło go konsorcjum w składzie: Finlandia, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Islandia, Norwegia, Polska, Szwecja i Szwajcaria. LUMI nie jest jeszcze w pełni uruchomiony, ale rozpoczął już pracę. Polscy naukowcy również mogą już korzystać z gigantycznej mocy obliczeniowej tego klastra za pośrednictwem Narodowego Centrum Kompetencji.

Informacja dotycząca plików cookies

Serwis Narodowego Centrum Kompetencji HPC używa plików cookies (ciasteczek od ang. cookie – ciastko), czyli informacji zapisywanych na urządzeniach użytkowników w formie małych plików tekstowych. Dane te potwierdzają, że użytkownik odwiedził stronę internetową i pozwalają rozpoznawać jego urządzenie oraz dostosować kolejne wyświetlenia strony do jego preferencji. Pliki cookies używane przez serwis NCK nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników ani informacji, które pomogłyby ich zidentyfikować, rozpoznają jedynie przeglądarkę konkretnego urządzenia.

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pomagają dostosować zawartość strony do preferencji użytkownika. Dostarczają danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie.
Więcej o tym, czym są pliki cookies, można przeczytać na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Strony internetowe (serwis NCK także) domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies, co można zmienić w każdej chwili tak, aby zablokować automatyczne dodawanie ciasteczek, albo każdorazowo informować o ich przesłaniu. Należy pamiętać, że wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może zaburzać niektóre funkcje strony lub uniemożliwić korzystanie z części usług.

Skip to content