USŁUGI DLA BIZNESU

Narodowe Centrum Kompetencji HPC działa też z myślą o sektorze przemysłowym. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, dla których uruchomiliśmy szereg usług oraz fachowe wsparcie w zakresie korzystania z technologii IT i kreowania innowacyjnych rozwiązań. Wchodzące w skład NCK polskie centra superkomputerowe oferują małym i dużym firmom szeroką gamę dedykowanych usług.
Są to m.in. narzędzia i rozwiązania dotyczące: sztucznej inteligencji, transferu danych, obliczeń wielkiej skali, modelowania i symulacji, analizy, przetwarzania i składowania (także długotrwałego) danych, w tym dużych zbiorów danych (Big Data), usługi sieciowe.
Narodowe Centrum Kompetencji HPC oferuje środowisku biznesowemu także inne rozwiązania w modelach Saas, IaaS, Paas, HPCaaS.