Szkolenie: Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian - przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych

Szkolenie Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych, poprowadzi dr hab. Maciej Bobrowski, prof. uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej przedstawi ogólne idee metod chemii kwantowej (z punktu widzenia praktyka) oraz przykłady ich zastosowania przy projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych:

    • polimerów osadzanych z fazy gazowej w metodzie LPCVD (ang. Low Pressure Chemical Vapor Deposition),
    • ciekłych materiałów termoelektrycznych.

Omówi też badanie struktury elektronowej i uwzględnianie jej w obliczeniach, ale również analizie tej struktury i wyciąganiu stosownych wniosków.

W czasie szkolenia prowadzący przedstawi liczne przykłady użycia oprogramowania Gamess i Gaussian, w tym metody wykorzystywania tych programów na superkomputerze Tryton. Przedstawione zostaną też przykłady prowadzenia obliczeń różnymi metodami chemii kwantowej, zaczynając od metod Hartree-Focka i kończąc na metodach wielokonfiguracyjnych z obliczeniami poprawek metodami perturbacyjnymi, a także metoda graficznej wizualizacji uzyskiwanych wyników.

Agenda szkolenia:

  • 10.00–10.15 Przedstawienie się. Omówienie planu szkolenia i kwestii organizacyjnych.
  • 10.15–12.00 Prezentacja zastosowań metod chemii kwantowej w badaniach nowych materiałów funkcjonalnych i ich wykorzystania w nowatorskich urządzeniach tj. elastyczne soczewki dostrajalne oparte o ciecze, konwertery zamieniające ciepło w energię elektryczną. Relacja pomiędzy zastosowaniami materiałów, budowanymi modelami obliczeniowymi oraz możliwościami metod kwantowych i oprogramowania.
  • 12.00–12.15 Przerwa.
  • 12.15–14.00 Szkolenie w formie prezentacji przykładów obliczeń wykonywanych ,,on the fly” z poziomu komputera PC (pod systemem Linuks) z zadaniami uruchamianymi na superkomputerze Tryton CI TASK, oraz dalszej analizy uzyskiwanych danych, również z przykładami rozwiązywania typowych problemów obliczeniowych napotykanych w trakcie wykonywania obliczeń. Przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania stosowane w obliczeniach przy pomocy programów Gamess i Gaussian. Dodatkowe omówienie bieżących możliwości obliczeniowych programów Gamess i Gaussian


Prowadzący szkolenie
: dr hab. Maciej Bobrowski, profesor uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Termin: 16 maja 2022, godz. 10.00–14.00.

Wymagania: Komputer z przeglądarką internetową. Szkolenie odbędzie się poprzez MS Teams.

Miejsce: Szkolenie on-line, link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową na 3 dni przed szkoleniem.

Organizator: Centrum Informatyczne TASK. Szkolenie organizowane jest w ramach Narodowego Centra Kompetencji HPC.

Rejestracja: Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko oraz afiliacje (jednostkę naukową/firmę/organizację) prosimy przesłać na adres mailowy kdm@task.gda.pl.