Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

Program:

Czwartek, 20 stycznia 2022,  godz. 10.00–14.00

 1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia
 2. Infrastruktura obliczeniowa ICM UW
 3. Charakterystyka dostępnych zasobów
  • Topola
  • Okeanos
  • Rysy (GPU/PBaran)
 4. Dostęp do systemów
  • Logowanie
  • System plików / kopiowanie danych
  • Edycja / operacje na plikach
  • Aplikacje użytkowe / system modułów
 5. System kolejkowy SLURM
  • Podstawowe instrukcje
  • Praca interaktywna i wsadowa
 6. Sesja praktyczna
  • Ćwiczenia
  • Rozwiązywanie problemów
  • Pytania.