Webinar: Referencyjne bazy danych jako narzędzie do walidacji modeli turbulentnych

Dokładna predykcja przepływu chłodziwa oraz transportu ciepła wewnątrz kaset paliwowych, znajdujących się w reaktorach jądrowych, jest wyzwaniem dla ogólnodostępnych i powszechnie stosowanych modeli turbulencji typu RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes). W konsekwencji modele te wymagają odpowiedniej walidacji oraz ewentualnej poprawy.

Zazwyczaj modele turbulentne walidowane są w odniesieniu do wyników eksperymentów fizycznych, które niestety nie
zawsze są dostępne. A jeśli nie istnieją, to uniemożliwia to prawidłową walidację i/lub kalibrację dostępnych modeli turbulencji typu RANS dla określonych zastosowań. Tam gdzie wyników eksperymentu nie ma lub jego przeprowadzenie jest technicznie niewykonalne odpowiedzią może być zastosowanie najbardziej wymagającego obliczeniowo podejścia tzw. Direct Numerical Simulation (DNS), dzięki któremu można wygenerować referencyjną bazę danych, która posłuży do walidacji i weryfikacji mniej dokładnych modeli turbulentnych. Jednak pomimo nieustającego rozwoju superkomputerów i dostępności mocy obliczeniowej, analizy DNS dla rzeczywistych geometrii i dużych liczb Reynoldsa wciąż są praktycznie niemożliwe.

W związku z tym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych wraz z partnerami z Holandii z NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) opracowano program badawczy, mający na celu wygenerowanie referencyjnej bazy danych dla ściśle upakowanych kaset paliwowych dla reaktorów jądrowych. Podczas prezentacji Tomasz Kwiatkowski z NCBJ omówi cały proces projektowania oraz przeprowadzenia eksperymentu numerycznego. Zaprezentuje wstępne wyniki z referencyjnej bazy danych. Jak również przedstawi zastosowane techniki, kody obliczeniowe oraz niezbędne zasoby obliczeniowe (ok. 10 000 CPU) zapewnione przez Centrum Informatyczne Świerk, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa.

Webinar odbędzie się w poniedziałek, 10 stycznia 2022 r. o godz. 10.00.
Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Serdecznie zapraszamy.