Jak korzystać z HPC

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Kompetencji HPC jest udostępnianie mocy obliczeniowych, którymi dysponują centra superkomputerowe w Polsce. W celu wykonania obliczeń dużej mocy lub skorzystania ze specjalistycznego oprogramowania należy skontaktować się z Narodowym Centrum Kompetencji HPC lub z wybranym centrum, a następnie złożyć wniosek o tzw. grant obliczeniowy.
Wybierz centrum, aby zapoznać się z zasadami przyznawania grantów obliczeniowych: