Przejdź do treści

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2022

Jak zostało zaprojektowane i stworzone LEPISZCZE. Zaproszenie na seminarium

Po zagadnieniach medycznych czas na kwestie językowe. Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu AI/BigData w piątek, 16 grudnia 2022 o godz.10.30. Tym razem Łukasz Augustyniak z Politechniki Wrocławskiej opowie, jak zostało zaprojektowane i stworzone LEPISZCZE, czyli kompleksowy benchmark zadań przetwarzania języka naturalnego dla języka polskiego. LEPISZCZE – nowe środowisko ewaluacyjne dla polskiej technologii językowej opartej na modelowaniu języka, z szerokim zestawem różnorodnych zadań testowych. Zaproponowane środowisko zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności w dodawaniu zadań, wprowadzaniu nowych modeli językowych, nadsyłaniu wyników oraz wersjonowaniu danych i modeli. Podczas seminarium Łukasz Augustyniak podzieli się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z pracy nad tworzeniem środowiska ewaluacyjnego LEPISZCZE i przekaże wskazówki dla projektantów podobnych środowisk w innych językach o ograniczonych zasobach językowych.

Seminarium z cyklu AI/BigData: Uczenie maszynowe w medycynie weterynaryjnej

co ma wspólnego uczenie maszynowe z weterynarią? O tym opowiedzą Szymon Mazurek i Maciej Wielgosz z Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH w najbliższy piątek, 9 grudnia 2022 o godz. 10:30 podczas kolejnego seminarium cyklu AI/BigData.

Prelekcja pt. Uczenie maszynowe w medycynie weterynaryjnej będzie dotyczyła wyzwań i wniosków wyciągniętych z działalności obu naukowców w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Koncentrują się one na uczeniu głębokich modeli segmentacji semantycznej obrazów cytologicznych oraz serii działań z zakresu medycyny prewencyjnej.

Późniejsze zadania obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie modeli klasyfikacji wiekowej oraz symulację ruchu psów w celu nieinwazyjnego wykrywania patologicznych wzorców chodu. Specjaliści powiedzą również o gromadzeniu i efektywnym przetwarzaniu danych z wykorzystaniem infrastruktury HPC Cyfronet, głównie w kontekście wykorzystywanych przez nich narzędzi i metod. Zapraszamy!

Seminarium: Usługi HPDA w Centrum Informatycznym TASK

Zapraszamy wszystkich w najbliższy piątek, 2 grudnia 2022 o godz. 10:30 na kolejne seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania: Usługi HPDA w CI TASK.

Prezentacja przedstawia aktualnie tworzone w Centrum Informatycznym TASK narzędzia HPDA, w szczególności platformę interaktywnej analizy danych. Wśród oferowanych przez nią rozwiązań można wyróżnić: dostęp do silników rozproszonego przetwarzania danych (Apache Spark, DASK), graficzny interfejs użytkownika ze wsparciem dla wizualizacji danych (JupyterLab + pluginy), system kolejkowania kontenerów dla obliczeń długotrwałych oraz wsparcie dla rozproszonego uczenia maszynowego.

Ponadto zaprezentowane będą rzeczywiste przypadki użycia wykorzystania platformy, dotyczące wizualizacji danych histopatologicznych oraz narzędzi zbierania danych statystycznych dla badań nad pandemią COVID-19.

O zastosowaniu HPC w obliczeniach wielofazowych ze zmianą fazy

Pracownik Politechniki Wrocławskiej, Marcin Opalski, który prowadzi badania, korzystając z superkomputera we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym reprezentował Narodowe Centrum Kompetencji HPC na międzynarodowych warsztatach pt. „Use of HPC for OpenFoam simulations” niedaleko Rygi na Łotwie. Spotkanie zorganizowane przez łotewskie Narodowe Centrum Kompetencji HPC odbyło się w dniach 1–2 grudnia 2022. Doktorant w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym PWr mówił o zastosowaniu HPC w obliczeniach wielofazowych ze zmianą fazy. Ten rodzaj symulacji wymaga użycia dużej ilości zasobów obliczeniowych. W swojej prezentacji pt. Modeling flow with phase change in terms of application to pulsating heat pipes przybliżył koncepcje i zasadę działania pulsacyjnej rurki ciepła oraz zaplecze laboratoryjne i obliczeniowe, z jakiego korzysta. Zwrócił też uwagę na sposoby optymalizacji czasu obliczeniowego w obliczeniach HPC oraz zestawił wyniki symulacji numerycznych z eksperymentem pod kątem wygenerowanych struktur przepływu.

Symulacje dużych mocy w obszarze numerycznej mechaniki płynów

Coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania Ansys, czyli Symkom Conference 2022 za nami. Konferencja odbyła się 25 listopada 2022 w Warszawie oraz online. Narodowe Centrum Kompetencji HPC reprezentowali Tomasz Früboes, Piotr Prusiński i Tomasz Kwiatkowski z NCBJ. Rozmawiali z inżynierami nt. narzędzi do symulacji (np. przepływów), które na klastrach komputerowych liczą o wiele szybciej. Piotr Prusiński wygłosił wykład pt. „Sky is the limit – czyli kiedy kompetencje spotykają nieograniczone możliwości techniczne”. Wspólnie z Adamem Piechną mówili o symulacjach dużych mocy w obszarze numerycznej mechaniki płynów. Aby uzyskać odpowiedni poziom odwzorowania przepływu, wykorzystując metody CFD, konieczny jest dostęp do dużych mocy obliczeniowych. Te zaś zapewnia Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC). Moc superkomputerów z kompetencjami grupy i-CFD w połączeniu z nowymi możliwościami oprogramowania Ansys w obszarze przyspieszania obliczeń stwarza naprawdę duże możliwości.

W sercu ekosystemu danych i sztucznej inteligencji. Konferencja w Pradze

W czeskiej Pradze w dniach 21-23 listopada 2022 r. odbyła się konferencja Big Data Value i Data-Driven AI Research and Innovation, która gromadzi specjalistów z branży, ludzi biznesu, naukowców i decydentów z całej Europy i innych regionów świata.

Celem spotkania jest rozwój działalności przemysłowej i badawczej w obszarach Data i AI. W sesji „Supercomputing, Data and AI: The role of the national competence centres of EuroCC” wziął udział przedstawiciel polskiego Narodowego Centrum Kompetencji HPC dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, który jest członkiem The Research and Innovation Advisory Group (RIAG) – grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking.

Optymalizacja pracy klastra, innowacyjne usługi HPC, czyli echa SC22

The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis (SCV22) odbyła się w Dallas w USA w dniach 14–17 listopada 2022. W tym największym na świecie wydarzeniu dotyczącym HPC nie mogło zabraknąć przedstawicieli polskiego Narodowego Centrum Kompetencji HPC. Specjaliści z ACK Cyfronet AGH, AGH i Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentował wyniki badań dotyczących optymalizacji wykorzystania dużych zasobów obliczeniowych.
Dwaj inżynierowie sieciowi z ICM UW wzięli udział w budowie sieci podczas SCV22. Natomiast zespół z PCSS na swoim stoisku prezentował materiały związane m.in. z technologią i komunikacją kwantową, HPC przechowywaniem danych. Przygotował też demonstracje i grę. O zasobach i usługach Narodowego Centrum Kompetencji HPC uczestnikom konferencji opowiadali naukowcy z CI TASK i WCSS.

Kolejne polskie projekty ruszą na LUMI​

Naukowcy z Polski będą prowadzić obliczenia na najszybszym superkomputerze w Europie. Wśród polskich projektów, które wkrótce ruszą na LUMI. Dostęp do zasobów obliczeniowych na tej maszynie przyznał badaczom z Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, Panel Ekspertów po zapoznaniu się z recenzjami.

Modelowanie liczby zgonów w zależności od smogu i pogody. Zapraszamy na seminarium

W piątek, 4 listopada 2022 o godz. 10:30 zapraszamy na seminarium z cyklu AI/BigData. Temat: Modele liniowe w praktyce – modelowanie liczby zgonów w zależności od smogu i pogody.

Dr Tomasz Fruboes z NCBJ zaprezentuje analizę danych dotyczących liczby i przyczyn zgonów w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Pokaże zastosowanie metod pozwalających ocenić, na ile nadwyżka obserwowanej liczby zgonów jest anomalią. Jedna z nich – uogólniony model liniowy – posłuży do próby  wyjaśnienia, czy niskie temperatury i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza wpływają na wyższą liczbę zgonów.

Od prostych klasyfikatorów do konwolucyjnych sieci neuronowych

Zapraszamy w piątek, 28 października 2022 o godzinie 10.30 na spotkanie w cyklu AI/BigData.  Temat: Od prostych klasyfikatorów do konwolucyjnych sieci neuronowych. Prowadzący: dr Jakub Zieliński z ICM UW  omówi podstawowe klasyfikatory stosowane w uczeniu maszynowym: KNN, SVM oraz fundamentalne różnice między nimi. Pokaże związek pomiędzy SVM a perceptronem. Zaprezentuje płytkie sieci neuronowe (sekwencyjne). Pokaże ich najważniejsze właściwości geometryczne oraz ich konsekwencje dla możliwości sieci oraz ryzyka przeuczenia. Przedstawi klasyfikatory oparte na sieciach konwolucyjnych i typowe elementy składowe takich złożonych sieci.

Zaproszenie na seminarium: Modele jednowymiarowe w uczeniu nadzorowanym

W piątek, 21 października 2022  o godz. 10:30 zapraszamy Państwa na kolejne seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania: Modele jednowymiarowe w uczeniu nadzorowanym.

Podczas prezentacji dr Jakub Zieliński przedstawi uogólnienia klasycznej regresji z inną funkcją kary. Pokaże uogólnienia klasycznej regresji z inną funkcją kary. Schematy te są znacznie bardziej odporne na zakłócenia spowodowane obecnością wartości odstających. Pokaże przykłady zastosowań: predykcję zużycia energii lub wody w funkcji czasu i zmiany tętna w obecności napadowej arytmii. Omówi regresję wielu zmiennych.

Zapraszamy na nowy cykl seminariów na tematy związane z  AI/Big Data

Zapraszamy na nowy cykl seminariów o tematyce związanej ze sztuczną inteligencją i dużymi zbiorami danych. Startujemy już w piątek, 14 października 2022 r. o godzinie 10.00.  Będziemy się spotykać co tydzień. Nie trzeba się wcześniej rejestrować.

Pierwsze spotkanie pt. „Uczenie maszynowe w analizie danych biomedycznych (EKG i obrazów mikroskopowych)” poprowadzi dr Jakub Zieliński z ICM UW. W prezentacji omówione zostaną najważniejsze obecnie zagadnienia nienadzorowanego uczenia maszynowego: redukcja wymiarowości, separacja nałożonych sygnałów, klasteryzacja.

Jak nie zmarnować ani chwili w pracy superkomputera? Referat na SC22

Superkomputery liczą wiele zadań jednocześnie, ale pomiędzy dużymi zadaniami obliczeniowymi pozostają ułamki procenta niewykorzystanego czasu obliczeniowego. Jak odzyskać te cenne sekundy? Takie pytanie zadał sobie zespół złożony ze specjalistów pracujących w ACK CYFRONET AGH, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Warszawskim:

  • Bartłomiej Przybylski
  • Maciej Pawlik
  • Paweł Żuk
  • Bartłomiej Łagosz
  • Maciej Malawski
  • Krzysztof Rzadca.

Udowodnili, że można zoptymalizować wykorzystanie dużych zasobów obliczeniowych. Wyniki ich pracy zostaną zaprezentowane w czasie tegorocznej edycji SC Conference w Dallas. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń środowiska HPC.

Athena wystartowała. To najszybszy superkomputer w Polsce

Najszybszy superkomputer w Polsce został oddany do użytku w ACK Cyfronet AGH w Krakowie. Nazywa się Athena i osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 petaflopsów i zajmuje 105. miejsca na światowej liście najszybszych superkomputerów TOP500. System jest zainstalowany w krakowskim Cyfronecie, ale mogą z niego korzystać wszyscy polscy naukowcy, a także sektor przemysłowy.

System nadaje się do wykonywania standardowych wysokowydajnych symulacji naukowych (HPC) oraz do aplikowania metod sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML) w badaniach z zakresu medycyny, farmakologii, biologii, chemii, fizyki oraz wielu innych dziedzin nauki. Moc obliczeniowa Atheny dla obliczeń AI to prawie 240 PetaFlopsów.

Komputery kwantowe dla Polski​

W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym będzie uruchomiony komputer kwantowy. W Europie powstanie sześć komputerów kwantowych, tworzonych w ramach European High Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC JU, czyli Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali. W rozstrzygniętym kilka dni temu konkursie wyłonione zostały dwa konsorcja, których członkami są polskie centra obliczeniowe, mające zbudować komputery kwantowe w sześciu krajach, w tym w Polsce. Nowe systemy będą zlokalizowane w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Polsce i będą służyły głównie celom badawczo-rozwojowym. Będą dostępne dla szerokiego grona użytkowników w całej Europie, środowisk naukowych oraz przemysłu i sektora publicznego.

Ale to nie koniec – w ramach konsorcjum LUMI-Q naukowcy z ACK Cyfronet AGH z Krakowa biorą udział w budowie kolejnej kwantowej supermaszyny, w czeskiej Ostrawie.

EuroCC, LUMI i Narodowe Centrum Kompetencji HPC na WMLQ2022

Trwa International Workshop on Machine Learning and Quantum Computing Applications in Medicine and Physics. Tomasz Małkiewicz (CSC / NeIC) omówi infrastrukturę LUMI oraz potencjał najszybszego superkomputera w Europie dla społeczności badawczej. Marek Magryś (AKC Cyfronet AGH) przedstawi polskie Narodowe Centrum Kompetencji HPC. Maciej Szpindler (AKC Cyfronet AGH) poprowadzi dwuczęściowe szkolenie dla przyszłych użytkowników LUMI.

Konferencja EuroCCME22 w Czarnogórze. Weź udział online

W Czarnogórze trwa pierwsza konferencja w ramach projektu EuroCC pod hasłem Uniting competences for a Stronger Europe. Biorą w niej udział przedstawiciele Narodowych Centrów Kompetencji HPC z 34 krajów. Wymieniają doświadczenia, dzielą się wiedzą i pomysłami na temat udostępniania i wykorzystania technologii HPC+ (obliczeń wielkiej skali, analityki wielkich zbiorów danych, sztucznej inteligencji) dla środowiska akademickiego, administracji publicznej i przemysłu. Omawiają najlepsze praktyki, konkretne przypadki i sposoby wykorzystania zasobów HPC, zastanawiają się nad przyszłością zastosowań technologii HPC+ w przemyśle 4.0. W piątek, 9 września o godz. 10.00 dr Beata Krawczyk-Bryłka z CI TASK weźmie udział w panelu nt. najlepszych praktyk w zakresie usług HPC+ na potrzeby nauki i administracji. Transmisja online dostępna będzie TUTAJ. Zapraszamy!

EHPCPL będzie najszybszy w Polsce

W ACK Cyfronet AGH powstanie system o kilkukrotnie większej mocy niż ta, jaką ma obecnie najszybszy polski superkomputer. Rozbudowa europejskiej infrastruktury superkomputerowej nabiera tempa. Stary Kontynent jest gotowy na eksaskalę, a Polska ma w tym swój znaczący udział. Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) wytypowało w czerwcu pięć miejsc instalacji superkomputerów, które będą tworzyły paneuropejską infrastrukturę przetwarzania danych. Te miejsca to: Grecja, Irlandia, Niemcy, Polska i Węgry. Najszybszy europejski superkomputer będzie uruchomiony w Niemczech w Centrum Superkomputerowym Jülich. Jupiter – tak ma się nazywać – będzie pierwszym europejskim komputerem osiągającym moc obliczeniową powyżej 1 Eksaflopsa (1018 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) i stanie się najszybszą maszyną europejską.

Sztuczna inteligencja i obliczenia kwantowe w medycynie i fizyce – konferencja​ WMLQ2022

Serdecznie zapraszamy na International Workshop on Machine Learning and Quantum Computing Applications in Medicine and Physics – konferencję i warsztaty, które odbędą się w Warszawie w dniach 13–16 września 2022 roku.

Wśród zagadnień poruszonych na WMLQ2022 będą: metody uczenia maszynowego w zastosowaniach medycznych, metody uczenia maszynowego w fizyce wysokich energii i astrofizyce, kwantowe uczenie maszynowe, sieci generatywne współzawodniczące do szybkich symulacji zarówno w medycynie, jak i fizyce cząstek elementarnych, symulacje kwantowe, kwantowe i inspirowane kwantami algorytmy obliczeniowe, nowe metody w obrazowaniu medycznym oraz obliczenia o wysokiej wydajności (HPC).

Zapisy trwają do 6 września. Konferencję i warsztaty organizują: Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji i rejestracja na stronie: https://events.ncbj.gov.pl/event/141/page/65-home.

Superkomputery z Polski na TOP500​. Aż trzy z nich są w Cyfronecie

Athena to obecnie najszybszy polski superkomputer. Zajmuje 105. miejsce na świecie. Jest w pierwszej dziesiątce najbardziej ekologicznych urządzeń tego typu. Po raz pierwszy w TOP500 znalazły się jednocześnie trzy superkomputery z jednego polskiego centrum obliczeniowego. Są to maszyny działające w krakowskim Cyfronecie: Najszybszy z nich – Athena osiąga teoretyczną moc obliczeniową ponad 7,7 PetaFlopsów. Ma też 240 PetaFlopsów mocy przeznaczonej do obliczeń AI (sztucznej inteligencji). Na czerwcowej liście Top500 na 290 miejscu figuruje Ares, a na 475 – Prometheus. Pełne zestawienie pozycji zajmowanych przez polskie superkomputery w Top500: 105 – ACK Cyfronet AGH, Athena (7709 TFlops),
145 – PCSS, Altair (5880 TFlops),
290 – ACK Cyfronet AGH, Ares (3510 TFlops),
462 – Centrum Informatyczne TASK, Tryton Plus (2824 TFlops),
475 – ACK Cyfronet AGH, Prometheus (2349 TFlops).

Narodowe Centrum Kompetencji HPC na targach ISC High Performance

ISC High Performance to jedna z najważniejszych imprez związanych z obliczeniami wielkiej skali. W tym roku do Hamburga przyjechało ponad 3 tys. uczestników i 135 wystawców, wśród nich dwa centra z Polski: ACK Cyfronet AGH i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Na swoim stoisku Cyfronet prezentował m.in. Narodowe Centrum Kompetencji HPC.

O Narodowym Centrum Kompetencji HPC na konferencji SIR 2022

W poniedziałek, 14 czerwca 2022 o godz. 11.00 podczas konferencji Smart Industry Revolution 2022 dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (Politechnika Wrocławska) mówił o obliczeniach wielkoskalowych (HPC ) i przetwarzaniu dużych zbiorów danych (HPDA) w obliczu wyzwań przemysłu 4.0. Przedstawił też Narodowe Centrum Kompetencji HPC i projekt EuroCC.

Inauguracja superkomputera LUMI za nami. Zobacz relację z tego wydarzenia

Najszybszy superkomputer w Europie oficjalnie wystartował. W poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. o godz. 14.00  uroczyście zainaugurowany został dostęp do LUMI (to po fińsku śnieg).

Superkomputer LUMI zajmuje 3 miejsce na światowych listach TOP500 (największa moc obliczeniowa) i Green500 (najwyższa wydajność energetyczna). Polska należy do konsorcjum 10 państw, które zbudowały tę supermaszynę, dzięki czemu polscy naukowcy mogą prowadzić na nim obliczenia.

Podczas tego epokowego wydarzenia Narodowe Centrum Kompetencji HPC  było reprezentowane przez przedstawicieli ACK Cyfronet AGH (lidera konsorcjum w Polsce). Transmisję inauguracji można obejrzeć na stronie: https://www.lumi-supercomputer.eu/inauguration-day/. Zapraszamy!

Co łączy modelowanie ogniw paliwowych z modelowaniem cząstek zanieczyszczeń na orbicie?

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „CFD dla praktyków”. Będzie mowa między innymi o modelowaniu pracy ogniw paliwowych, co często wymaga unikalnego podejścia i zupełnie nowych rozwiązań. O zagadnieniach tych opowie dr inż. Armen Jaworski z CIM-mes Projekt w poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.

O produkcji, przechowywaniu i zarządzaniu energią przy użyciu obliczeń HPC. Zaproszenie na EoCoE School

Zapraszamy na szkolenie, które współorganizuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach projektu Energy Oriented Center of Excellence (EoCoE). Celem tego projektu jest opracowanie i zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych do produkcji, przechowywania i zarządzania czystą energią.

Program oferuje m.in. możliwość współpracy w zakresie nauczania online pod hasłem „W kierunku eksaskali dla energii”. EoCoE School: School with Energy (EoCoE) to szkolenie online, które odbędzie się w dniach 6–8 czerwca 2022 r.

Szkolenie: Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, 26 maja 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 26 maja 2022 r. o godz. 11.00.

W programie: C++ w OpenFOAM, opis częściej używanych klas w OpenFOAM, implementacja równania energii w simpleFoam, przykład implementacji warunku brzegowego.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF, 20 maja 2022 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF”, które odbędzie się online 20 maja 2022 r. o godz. 10.00. Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), profesor w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Webinar: Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji

Jak przyspieszyć symulacje CFD przy pomocy sztucznej inteligencji? Odpowiedź poznamy już 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 podczas 8. webinaru z serii „CFD dla praktyków”, organizowanego przez NCBJ.

Kilka lat temu firma byteLAKE zaczęła szeroko zakrojone badania nad możliwościami skrócenia czasu symulacji CFD przy wykorzystaniu różnego rodzaju akceleratorów sprzętowych, jak karty GPU czy FPGA. Dalsze badania w byteLAKE skupiły się na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) oraz tzw. głębokiego uczenia do predykcji wyników symulacji CFD. W trakcie webinarium pt. „Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji” założyciele wrocławskiej firmy – Marcin Rojek oraz Mariusz Kolanko – opowiedzą o wykorzystaniu ich produktu CFD Suite w przemyśle chemicznym oraz o dalszych planach jego rozwoju.

Szkolenie: Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych, 16 maja 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych”, które odbędzie się online 16 maja 2022 r. o godz. 10.00. Wykład poprowadzi dr hab. Maciej Bobrowski, profesor uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Szkolenie: Wstęp do prowadzenia obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, 28 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Wstęp do prowadzenia obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 28 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.

W programie: wstęp do obliczeń na przykładzie przepływu we wnęce (lid-driven cavity), tworzenie siatki numerycznej przy wykorzystaniu narzędzia blockMesh, przygotowanie symulacji numerycznej, wizualizacja wyników za pomocą ParaView oraz narzędzi OpenFOAM.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Dr inż. Norbert Meyer w INFRAG

The Infrastructure Advisory Group (INFRAG) to niezależna grupa ekspertów, działająca przy EuroHPC JU, która określa długofalowe plany rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń, związanych z nimi wymagań dla infrastruktury danych oraz usług z tym skojarzonych. W kwietniu po raz kolejny do INFRAG powołany został dr inż. Norbert Meyer, kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS. Tym samym Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma w tym gronie swojego przedstawiciela. W pierwszej kadencji INFRAG sformułowała m.in. wymagania, jakimi należy kierować się w budowie systemów preeksaskalowych w Europie.

Szkolenie: Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS, 22 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS”, które odbędzie się online 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00.

Plan szkolenia przewiduje zapoznanie słuchaczy z praktycznymi podstawami numerycznej mechaniki płynów (CFD). Celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów symulowania zjawisk fizycznych dotyczących cieczy i gazów.

Szkolenie poprowadzą dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, profesor uczelni oraz dr inż. Józef Rak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Dr inż. Mateusz Tykierko w grupie doradczej EuroHPC JU

Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma swojego przedstawiciela w The Research and Innovation Advisory Group (RIAG). Do tej 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking, został wybrany dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej. RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku. Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. Dr. Tykierko do RIAG zgłosiła Polska.

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy

Zapraszamy do udziału w Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy, która odbędzie się online w dniach 7–8 kwietnia 2022 r.

To wydarzenie dla wszystkich, których interesuje tematyka związana z obliczeniami i symulacjami dużej skali, nowymi algorytmami w informatyce, narzędziami i technikami zastosowanymi w systemach dużej mocy obliczeniowej. Wydarzenie to polecamy także tym badaczom, którzy zajmują się zastosowaniem informatyki w dydaktyce oraz bazami danych. Jeśli tak, to ta konferencja jest dla Ciebie.

Konferencja obejmuje prezentacje użytkowników i zaproszonych gości, sesje dyskusyjne oraz spotkania z dostawcami sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także dyskusję panelową na temat efektywnego wykorzystania zasobów informatycznych Cyfronetu. Zapraszamy w imieniu organizatora.

OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD) – szkolenie dla początkujących użytkowników

Zapraszamy na szkolenie pt. „OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD)”, które odbędzie się online 24 marca 2022 r.

Wykład poprowadzi dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii). Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie miały dotąd styczności z tym oprogramowaniem.

W programie: krótki wstęp na temat rozwiązywanych równań i metody objętości skończonych; co to jest OpenFOAM i do czego służy; typowy przebieg pracy przy wykorzystaniu OpenFOAM; struktura plików; wstęp do aplikacji i bibliotek w OpenFOAM; przykład implementacji równań fizycznych w OpenFOAM.

Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych

Ocean Danych, który połączył Europę z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu – zapraszamy na webinar o możliwościach superkomputerów, który odbędzie się 7 marca o godz. 11.00.

Jak działa międzykontynentalne połączenie do transferu danych na odległość 19 800 km? Jakich wymaga nowoczesnych rozwiązań? I jakie daje możliwości w sferze badań naukowych prowadzonych na różnych kontynentach? Czy superkomputer może pracować na zdalnych zestawach danych? Na te i na inne pytania odpowiedzą Michał Hermanowicz i Jarosław Skomiał z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego podczas webinaru pt. „Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych”.

Prelekcja (w języku angielskim) odbędzie się online w poniedziałek, 7 marca 2022 o 11.00.

Warsztaty: Cyfronet & NVIDIA AI For Science Bootcamp

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty „Cyfronet AI For Science Bootcamp” organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 24-25 lutego 2022 r. Warsztaty te pozwolą zapoznać się z podstawami technik uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji oraz możliwościami bibliotek umożliwiającymi tego typu obliczenia na kartach graficznych firmy NVIDIA V100 oraz A100 dostępnych m.in. w ACK Cyfronet AGH. Link do dalszych informacji o szkoleniu oraz możliwość zgłoszenia (do 20 lutego 2022) poniżej.

CFD i nieciągła metoda Galerkina – zaproszenie na webinar

Aktualne tempo rozwoju komputerów sprawia, że zastąpienie obecnie stosowanych, wyczerpujących swoje możliwości metod CFD, bazujących na równaniach RANS nastąpi dopiero za około 25 lat. Dlatego dąży się do stworzenia dedykowanego procesora (a dalej komputera) obliczeniowego, który zniweluje czas obliczeń do minimum i umożliwi korzystania z bardziej zaawansowanych metod obliczeniowych (LES) już dzisiaj. Firmy z takich branż jak lotnictwo, automotive czy energetyka będą mogły wyposażyć inżynierów w systemy obliczeniowe, bazujące na dedykowanym procesorze, zastępując superkomputery złożone nieraz z kilku tysięcy rdzeni, jednym urządzeniem.

O zagadnieniach tych opowie mgr inż. Mariusz Księżyk 7 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w ramach webinaru z cyklu „CFD dla praktyków”. Temat: Innowacyjny system obliczeniowy CFD ze specjalizowanym układem scalonym realizującym sprzętowe obliczenia z zastosowaniem Nieciągłej Metody Galerkina.

Uwaga! Konkurs na granty obliczeniowe na superkomputerze LUMI

Polscy naukowcy mogą się ubiegać o kolejne dwa pilotażowe granty obliczeniowe na partycji GPU superkomputera LUMI. Konkurs prowadzi ACK Cyfronet AGH.

LUMI z mocą obliczeniową na poziomie 552 PFLOPS (co można porównać z mocą 1,5 miliona nowoczesnych laptopów) oraz 117 PB zasobów dyskowych jest najszybszym superkomputerem w Europie. Znajduje się w Kajaani w Finlandii. Zbudowało go konsorcjum 10 państw, wśród których jest Polska. Dzięki temu polscy badacze mogą zgłosić kolejne dwa projekty pilotażowe (pierwszy konkurs odbył się jesienią 2021 r.).

Partycji GPU superkomputera LUMI jest ona zbudowana z procesorów graficznych AMD InstinctTM najnowszej generacji. Całkowita jej przepustowość wynosi 160 TB/s. Niezbędne informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.cyfronet.pl/lumi. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2022 r. za pośrednictwem Portalu PLGrid. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć konto w tym portalu.

O wykorzystaniu systemów HPC w chemii teoretycznej i obliczeniowej

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Mapowanie kompetencji”, organizowane w ramach projektu EuroCC. Odbędzie się ono online w piątek, 28 stycznia 2022 r. o godz. 10.00. Wykład pt. „Wykorzystanie systemów HPC w chemii teoretycznej i obliczeniowej” wygłosi dr Klemens Noga, ACK Cyfronet AGH.

Wiele zagadnień chemii teoretycznej dzięki zastosowaniu odpowiednich modeli oraz przybliżeń może zostać rozwiązana przy użyciu wysokowydajnych systemów komputerowych. Stąd obliczenia układów chemicznych, biochemicznych oraz związanych z inżynierią materiałową od dawna zużywają sporą część zasobów udostępnianych przez centra Komputerów Dużej Mocy. Niestety, z racji złożoności obliczeniowej lub rozmiarów modeli, duża część problemów chemii obliczeniowej nadal wymaga użycia zasobów wykraczających poza standardowe zasoby dostępne poza największymi superkomputerami. Jednak rozwój metod oraz oprogramowania, jak również postęp w technologii superkomputerowej umożliwiają badanie coraz bardziej złożonych problemów oraz coraz większych modeli.

W trakcie seminarium zostaną przedstawione zagadnienia związane z głównymi typami obliczeń chemicznych przeprowadzanych na systemach HPC. Omówione będą możliwości obliczeniowe oraz potencjalne problemy związane z tego typu obliczeniami. Link do spotkania.

Będzie o obliczeniach CFD i HPC

Szósty webinar z cyklu „CFD dla praktyków” to okazja, by znaleźć wewnątrz domeny obliczeniowej, swobodnie się po niej rozejrzeć i zobaczyć na własne oczy, co się tam tak faktycznie dzieje.

Prelegenci z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego opowiedzą o środowisku High Performance Computing. Przedstawią ofertę obliczeniową oraz usługową PCSS, a także przykłady obliczeń CFD wykonywanych w ramach działalności PCSS, zarówno naukowej, jak i komercyjnej. Przybliżą koncepcje szacowania niepewności w analizach komputerowych. Usłyszycie również dwa słowa na temat zaawansowanego systemu wizualizacji Cave 3D, którym dysponuje Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej PCSS.

Start: poniedziałek, czyli 24 stycznia 2022
Godzina: 10.00.

Cykl organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Link do webinaru.

Szkolenie: Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM UW

Jak zalogować się do superkomputerów Topola, Okeanos i Rysy. Jak działa system kolejkowy SLURM. To tylko dwa zagadnienia z programu szkolenia pt. Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM. Odbędzie się ono w czwartek, 20 stycznia 2022 r., w godzinach 10.00–14.00.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników superkomputerów. Uczestnicy zastaną zapoznani z charakterystyką zasobów obliczeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, a także z podstawami ich wykorzystania. Poruszane zagadnienia obejmą zlecanie zadań do systemu kolejkowego, moduły aplikacji, a także wybrane elementy obsługi środowiska systemu GNU/Linux.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu EuroCC. Będzie prowadzone online. Link do spotkania zostanie przesłany bezpośrednio przed wydarzeniem. Link do rejestracji.

Aerodynamika pojazdów i HPC. Webinar

Zapraszamy na kolejny webinar z serii „CFD dla praktyków”. Tym razem o referencyjnych bazach danych jako narzędziu do walidacji modeli turbulentnych. Temat przedstawi mgr inż. Tomasz Kwiatkowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Opowie o największych realizowanych w Polsce obliczeniach z zakresu numerycznej mechaniki płynów (CFD) na potrzeby energetyki jądrowej.

Pomimo nieustającego rozwoju superkomputerów i dostępności mocy obliczeniowej analizy DNS dla rzeczywistych geometrii i dużych liczb Reynoldsa wciąż są praktycznie niemożliwe. W związku z tym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych wraz z partnerami z Holandii z NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) opracowano program badawczy, mający na celu wygenerowanie referencyjnej bazy danych dla ściśle upakowanych kaset paliwowych dla reaktorów jądrowych.

Webinar odbędzie się 10 stycznia 2022 o godz. 10:00.
Link do spotkania.

 

Informacja dotycząca plików cookies

Serwis Narodowego Centrum Kompetencji HPC używa plików cookies (ciasteczek od ang. cookie – ciastko), czyli informacji zapisywanych na urządzeniach użytkowników w formie małych plików tekstowych. Dane te potwierdzają, że użytkownik odwiedził stronę internetową i pozwalają rozpoznawać jego urządzenie oraz dostosować kolejne wyświetlenia strony do jego preferencji. Pliki cookies używane przez serwis NCK nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników ani informacji, które pomogłyby ich zidentyfikować, rozpoznają jedynie przeglądarkę konkretnego urządzenia.

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pomagają dostosować zawartość strony do preferencji użytkownika. Dostarczają danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie.
Więcej o tym, czym są pliki cookies, można przeczytać na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Strony internetowe (serwis NCK także) domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies, co można zmienić w każdej chwili tak, aby zablokować automatyczne dodawanie ciasteczek, albo każdorazowo informować o ich przesłaniu. Należy pamiętać, że wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może zaburzać niektóre funkcje strony lub uniemożliwić korzystanie z części usług.

Skip to content