SUPERKOMPUTERY

W ramach Narodowego Centrum Kompetencji HPC użytkownicy mogą korzystać z poniższych klastrów komputerowych (superkomputerów):

ALTAIR
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ARES
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

TRYTON 
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Sieci Akademickiej

 

PROMETHEUS
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH

BEM
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

ORZEŁ
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

SUPERKOMPUTER NCBJ
Centrum Informatyczne Świerk

OKEANOS
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

TOPOLA
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

RYSY
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW

ZEUS
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH