HPC, HPDA, AI

Obliczenia wielkiej skali (HPC od ang. High Performance Computing), czyli technologie obliczeniowe polegające na wykonywaniu miliardów operacji na sekundę są coraz bardziej potrzebne nie tylko w nauce, ale i w przemyśle, a nawet w administracji. Modelowanie, symulacje, przetwarzanie gigantycznych ilości danych w czasie rzeczywistym stały się możliwe dzięki zastosowaniu klastrów komputerowych, zwanych też superkomputerami o coraz większej mocy obliczeniowej.

Wysokowydajna analityka danych (HPDA od ang. High Performance Data Analytics) to kolejny rodzaj działań możliwych do wykonania dzięki superkomputerom, pozwalającym pozyskiwać konkretne informacje z bardzo dużych zbiorów danych, w dodatku w czasie rzeczywistym. Dzięki temu można więc np. bardzo dokładnie przewidzieć pogodę albo wykryć oszustwo finansowe w chwili jego popełniania, ale także na bieżąco analizować dane napływające z urządzeń połączonych z internetem. Szczegółowe i szybkie przetwarzanie danych, wyłuskiwanie właściwych informacji, odkrywanie prawidłowości czy schematów to dzisiaj kluczowe działania pozwalające tworzyć spersonalizowane i precyzyjne rozwiązania, a tym samym umożliwiające rozwój i dające przewagę nad konkurencją.

Sztuczna inteligencja (AI od ang. Artificial Intelligence) w największym skrócie to zdolność maszyn do naśladowania procesów myślowych człowieka, umiejętności takich jak rozumowanie, uczenie się, wnioskowanie, planowanie. Autor terminu „sztuczna inteligencja” – amerykański informatyk John McCarthy – wyjaśnił, że jest to: „nauka
i inżynieria tworzenia inteligentnych maszyn”. Obecnie komputery wyposażone w oprogramowanie do rozumienia języka naturalnego, rozpoznawania twarzy czy uczenia się (uczenia maszynowego) mają coraz większe zastosowanie w nauce, przemyśle i w codziennym życiu, począwszy od wyszukiwania produktów i robienia zakupów w internecie przez systemy zabezpieczeń po autonomiczne pojazdy.  

NAUKA

Technologie HPC odgrywają istotną rolę w nauce. Wykorzystywane są do rozwiązywania problemów z takich dziedzin, jak: astronomia, nauka o Ziemi, klimatologia, mechanika, automatyka, chemia, fizyka kwantowa, medycyna (w ostatnim czasie szczególnie kwestie związane z Covid-19), zmiany demograficzne, urbanistyka, cyberbezpieczeństwo, energia jądrowa, zrównoważone rolnictwo, gospodarka ekologiczna, finanse, obronność, a nawet te dotyczące początków życia na Ziemi.

PRZEMYSŁ

HPC mają coraz szersze zastosowanie w przemyśle, wciąż jednak w zbyt małym stopniu w sektorze MŚP. Dlatego też jednym z zadań Narodowego Centrum Kompetencji HPC jest zachęcanie przedsiębiorców do korzystania z infrastruktury, zasobów i wiedzy ekspertów z polskich i europejskich centrów superkomputerowych. Zastosowanie HPC bowiem znacznie skraca i ułatwia procesy projektowania, testowania, produkcji, a nawet zarządzania sprzedażą. To z kolei zwiększa konkurencyjność i umacnia pozycję danej firmy na rynku. Dzięki HPC można też o wiele szybciej podejmować decyzje biznesowe w oparciu o błyskawiczny dostęp do kluczowych informacji wyłuskiwanych z dużych zbiorów danych, także w czasie rzeczywistym.

ADMINISTRACJA

HPC, HPDA, AI to także narzędzia, które doskonale sprawdzają się w administracji. Sektor publiczny gromadzi i przechowuje coraz większą ilość danych, w tym wrażliwych i chronionych (patrz: RODO). Kluczowe znaczenie mają więc nie tylko systemy zapewniające szybki dostęp do konkretnych informacji, ale także systemy zabezpieczeń. Dla administracji istotne jest cyberbezpieczeństwo, wsparcie przy opracowywaniu technologii szyfrowania, rozpoznawaniu cyberataków
i reagowaniu na nie, w czym pomocne mogą być centra superkomputetowe.