EuroCC

EuroCC – pełna nazwa: National Competence Centres in the framework of EuroHPC – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC – jest projektem wspierającym EuroHPC – wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU). Celem tej inicjatywy jest poprawa i wyrównanie w Europie poziomu możliwości wykonywania zaawansowanych obliczeń (High Performance Computing) na potrzeby nauki, przemysłu i administracji publicznej. Ma temu służyć budowany ekosystem HPC. W jego skład wejdzie z jednej strony eksaskalowa infrastruktura obliczeniowa, a z drugiej strony system wsparcia w zakresie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Głównym celem projektu EuroCC jest tworzenie Narodowych Centrów Kompetencji HPC w każdym z państw uczestniczących w tym programie. Są to ośrodki skupiające potencjał wszystkich centrów superkomputerowych
z danego kraju i pośredniczące w udostępnianiu ich usług użytkownikom z uczelni i instytucji naukowych, sektora przemysłowego i administracji publicznej. Za pośrednictwem NCK naukowcy, przedsiębiorcy lub urzędnicy mogą korzystać nie tylko z zasobów obliczeniowych oraz umiejętności specjalistów z krajowych centrów HPC, ale także zagranicznych z terenu Europy.