Tutaj znajdziesz oferty szkoleń polskich centrów superkomputerowych w zakresie HPC dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania. Od kursów dla początkujących po ekspertów.

Szkolenie: Symulacja kluczem do innowacyjności – zastosowania oprogramowania Ansys

Zapraszamy na szkolenie: Symulacja kluczem do innowacyjności – zastosowania oprogramowania Ansys, które odbędzie się online, w środę, 19 kwietnia, w godzinach 10:00-13:00.

Poprowadzą je reprezentanci firmy Symkom: Maciej Borek, Adam Piechna, Maciej Szudarek, Kacper Wagner oraz ICM Michał Hermanowicz.

Trzygodzinne spotkanie poświęcone będzie wykorzystaniu symulacji numerycznych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich i badawczych. W ramach pierwszego bloku prowadzący, na bazie swoich wdrożeń i doświadczeń, omówią, w jakim celu można stosować symulacje komputerowe i jak mogą one pomóc inżynierom w codziennej pracy. Poruszą zagadnienia modelowania przepływów, analiz mechanicznych i elektromagnetycznych. Opowiedzą, jaką rolę w symulacji może mieć wykorzystanie Komputerów Dużej Mocy.

W drugim bloku uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze możliwości oprogramowania ANSYS w kontekście analiz przepływowych. Omówione zostaną usprawnienia w procesie generacji siatki, modelowaniu turbulencji, obliczeniach na kartach graficznych oraz szeregu innych zagadnień.

Szkolenie prowadzone będzie przez firmę Symkom, we współpracy z ICM UW, ACK Cyfronet AGH oraz Narodowym Centrum Kompetencji w ramach projektu EuroCC2.

Szkolenia z wykorzystania zasobów KDM w Cyfronecie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia z wykorzystania zasobów Komputerów Dużej Mocy organizowanych przez ACK Cyfronet AGH w kwietniu 2023. Warsztaty te pozwolą zapoznać się z podstawami wykorzystania superkomputerów zainstalowanych w Cyfronecie oraz ułatwią efektywne ich wykorzystanie w pracy naukowej.

Dalsze informacje o szkoleniach oraz możliwość zgłoszenia uczestnictwa znajdą Państwo na stronach szkoleń:
* 3 kwietnia Wprowadzenie do linii poleceń systemów Linux oraz powłoki Bash
* 4-5 kwietnia Wydajne obliczenia naukowe w C++
* 11 kwietnia Introduction to scientific High-Performance Computing
* 12 kwietnia Efficient usage of HPC systems in scientific computing
* 19 kwietnia Efektywne wykorzystanie Komputerów Dużej Mocy w badaniach przy użyciu uczenia maszynowego w ramach konferencji KUKDM 2023.

Jak zostało zaprojektowane i stworzone LEPISZCZE, czyli kompleksowy benchmark zadań przetwarzania języka naturalnego dla języka polskiego. Seminarium

Po zagadnieniach medycznych nadszedł czas na kwestie językowe. Kolejne seminarium z cyklu AI/BigData zostało przeprowadzone w piątek, 16 grudnia 2022. Tym razem Łukasz Augustyniak z Politechniki Wrocławskiej opowiedział, jak zostało zaprojektowane i stworzone LEPISZCZE, czyli kompleksowy benchmark zadań przetwarzania języka naturalnego dla języka polskiego. LEPISZCZE – nowe środowisko ewaluacyjne dla polskiej technologii językowej opartej na modelowaniu języka, z szerokim zestawem różnorodnych zadań testowych. Zaproponowane środowisko zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności w dodawaniu zadań, wprowadzaniu nowych modeli językowych, nadsyłaniu wyników oraz wersjonowaniu danych i modeli. Podczas seminarium Łukasz Augustyniak podzielił się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z pracy nad tworzeniem środowiska ewaluacyjnego LEPISZCZE i przekazał wskazówki dla projektantów podobnych środowisk w innych językach o ograniczonych zasobach językowych.

Uczenie maszynowe w medycynie weterynaryjnej.
Seminarium 9.12.2022

Co ma wspólnego uczenie maszynowe z weterynarią? O tym opowiedzieli Szymon Mazurek i Maciej Wielgosz z ACK Cyfronet AGH w piątek, 9 grudnia 2022 r. podczas kolejnego seminarium cyklu AI/BigData. Prelekcja pt. Uczenie maszynowe w medycynie weterynaryjnej dotyczyła wyzwań i wniosków wyciągniętych z działalności obu naukowców w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Koncentrują się one na uczeniu głębokich modeli segmentacji semantycznej obrazów cytologicznych oraz serii działań z zakresu medycyny prewencyjnej. Późniejsze zadania obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie modeli klasyfikacji wiekowej oraz symulację ruchu psów w celu nieinwazyjnego wykrywania patologicznych wzorców chodu. Specjaliści powiedzieli również o gromadzeniu i efektywnym przetwarzaniu danych z wykorzystaniem infrastruktury HPC Cyfronet, głównie w kontekście wykorzystywanych przez nich narzędzi i metod.

Usługi HPDA w CI TASK. Zaproszenie na seminarium

W piątek, 2 grudnia 2022 odbyło się kolejne seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania: Usługi HPDA w CI TASK. W prezentacji przedstawiono aktualnie tworzone w Centrum Informatycznym TASK narzędzia HPDA, w szczególności platformę interaktywnej analizy danych. Wśród oferowanych przez nią rozwiązań można wyróżnić: dostęp do silników rozproszonego przetwarzania danych (Apache Spark, DASK), graficzny interfejs użytkownika ze wsparciem dla wizualizacji danych (JupyterLab + pluginy), system kolejkowania kontenerów dla obliczeń długotrwałych oraz wsparcie dla rozproszonego uczenia maszynowego. Ponadto zaprezentowane zostały rzeczywiste przypadki użycia wykorzystania platformy, dotyczące wizualizacji danych histopatologicznych oraz narzędzi zbierania danych statystycznych dla badań nad pandemią COVID-19.

Szkolenie: Wstęp do programowania równoległego: MPI

W czwartek, 12 grudnia 2022 r. odbyło się szkolenie, które poprowadził Maciej Szpindler z ICM UW. Było to drugie spotkanie w cyklu szkoleń dotyczących elementów programowania równoległego i infrastruktury projektu LUMI. W tej części uczestnicy zapoznali się z modelem programowania w architekturze pamięci rozproszonej z wykorzystaniem interfejsu MPI (Message Passing Interface). Część wykładowa była uzupełniona sesją praktyczną, w trakcie której słuchacze mieli okazję samodzielnie zastosować omawiane zagadnienia.

Seminarium: AI w medycynie. Od klasyfikacji do modeli generatywnych

AI w medycynie. Od klasyfikacji do modeli generatywnych – tak brzmi temat kolejnego seminarium z cyklu AI/Big Data, które przeprowadzone było w piątek, 18 listopada 2022. Modele AI znalazły cały szereg zastosowań w medycynie. Celem prezentacji Marka Justyny z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego było przedstawienie przykładowych scenariuszy wykorzystania modeli AI do przetwarzania danych z obrazowania medycznego (X-ray oraz CT). Przykładowe scenariusze obejmują klasyfikację, segmentację oraz transformację modelami generatywnymi. Przedstawione zostały zagadnienia związane ze specyfiką danych, sposoby ich wstępnego przetwarzania oraz metody oceny jakości rozwiązań.

Szkolenie: Wstęp do programowania równoległego: OpenMP

W czwartek, 10 listopada 2022 odbyło się szkolenie, które poprowadził Michał Hermanowicz z ICM UW. Było to pierwsze spotkanie z cyklu trzech szkoleń dotyczących elementów programowania równoległego (OpenMP, MPI) i infrastruktury projektu LUMI. W tej części uczestnicy zapoznali się z mechanizmami działania programów równoległych, zasadami ich tworzenia, kompilowania i uruchamiania w architekturze pamięci współdzielonej (OpenMP). Część wykładowa była uzupełniona sesją praktyczną, w trakcie której słuchacze mieli okazję samodzielnie zastosować omawiane zagadnienia.

Modele liniowe w praktyce – modelowanie liczby zgonów w zależności od smogu i pogody. Seminarium

W piątek, 4 listopada  2022 r. odbyło się kolejne seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania: Modele liniowe w praktyce – modelowanie liczby zgonów w zależności od smogu i pogody. W styczniu 2017 zaobserwowano wzrost o 30 % liczby zgonów w Polsce w porównaniu do liczby zgonów obserwowanej rok wcześniej. W wystąpieniu dr Tomasz Fruboes zaprezentował analizę danych dotyczących liczby oraz przyczyn zgonów obserwowanych w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Pokazał zastosowanie metod pozwalających ocenić, na ile nadwyżka obserwowanej liczby zgonów jest nietypowa. Jedną z nich jest zastosowanie uogólnionego modelu liniowego do próby wyjaśnienia, czy niskie temperatury i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza obserwowany w danym miesiącu są w stanie wyjaśnić nadwyżkę zgonów.

Szkolenie: Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

W czwartek, 3 listopada 2022 r. odbyło się szkolenie, które poprowadził Michał Hermanowicz z ICM UW. Szkolenie było przeznaczone zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników superkomputerów. Zapoznali się oni z charakterystyką zasobów obliczeniowych ICM UW, a także z podstawami ich wykorzystania.

Poruszane zagadnienia obejmowały zlecanie zadań do systemu kolejkowego, moduły aplikacji, a także wybrane elementy obsługi środowiska systemu GNU/Linux. Uczestnicy poznali dostępne zasoby: Topolę, Okeanos i Rysy (GPU/PBaran), a także zasady dostępu do nich (logowanie, system plików / kopiowanie danych, edycję / operacje na plikach, aplikacje użytkowe / system modułów, system kolejkowy SLURM) oraz podstawowe instrukcje.

Od prostych klasyfikatorów do konwolucyjnych sieci neuronowych. Seminarium

W piątek, 28 października 2022 zorganizowane było kolejne seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania, które poprowadził dr Jakub Zieliński z ICM UW, brzmiał: Od prostych klasyfikatorów do konwolucyjnych sieci neuronowych. W pierwszej części omówił podstawowe klasyfikatory stosowane w uczeniu maszynowym: KNN, SVM oraz fundamentalne różnice pomiędzy nimi. Pokazał związek pomiędzy SVM a perceptronem. W drugiej części przedstawił płytkie sieci neuronowe (sekwencyjne) i ich najważniejsze właściwości geometryczne oraz ich konsekwencje dla możliwości sieci oraz ryzyka przeuczenia. Mówił o klasyfikatorach opartych na sieciach konwolucyjnych. Zaprezentował typowe elementy składowe takich złożonych sieci. Wystąpienie zakończył omówieniem kilku przykładów użycia sieci: analizy obrazów MRI ścięgna Achillesa, zastosowania w ocenie pracy serca i płuc. Pokazał uogólnienia klasycznej regresji z inną funkcją kary. Schematy te są znacznie bardziej odporne zakłócenia spowodowane obecnością wartości odstających. Zaprezentował także przykłady zastosowań: predykcję zużycia energii lub wody w funkcji czasu; zmianę tętna w obecności napadowej arytmii.

Seminarium: Modele jednowymiarowe w uczeniu nadzorowanym

W piątek, 21 października 2022 miało miejsce seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania: Modele jednowymiarowe w uczeniu nadzorowanym. Podczas drugiej prezentacji dr Jakub Zieliński przedstawił modele jednowymiarowe w uczeniu nadzorowanym. Pokazał uogólnienia klasycznej regresji z inną funkcją kary. Schematy te są znacznie bardziej odporne na zakłócenia spowodowane obecnością wartości odstających. Pokazał także przykłady zastosowań: predykcję zużycia energii lub wody w funkcji czasu i zmiany tętna w obecności napadowej arytmii. Omówił też regresję wielu zmiennych, sytuacje, gdy liczba predyktorów, a więc i parametrów dopasowania jest duża w porównaniu z liczbą obserwacji. Omówił dwa modele: LASSO i Elastic-Net. Prelegent mówił także o prostych klasyfikatorach: regresji logistycznej, KNN, SVM, perceptron.

Uczenie maszynowe w analizie danych biomedycznych. Nowy cykl seminariów o tematyce AI/Big Data

Ruszył nowy cykl seminariów o tematyce związanej ze sztuczną inteligencją i dużymi zbiorami danych. Pierwsze spotkanie pt. „Uczenie maszynowe w analizie danych biomedycznych (EKG i obrazów mikroskopowych)” poprowadził dr Jakub Zieliński z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w piątek, 14 października 2022 r. W prezentacji omówił najważniejsze obecnie zagadnienia nienadzorowanego uczenia maszynowego: redukcję wymiarowości, separację nałożonych sygnałów, klasteryzację. Dr Zieliński przestawił też podstawy teoretyczne oraz przykłady zastosowań uczenia maszynowego w medycynie i biologii. Uczestnicy usłyszeli m.in. o takich zagadnieniach, jak: analiza obrazów mikroskopowych, klasyfikacja wokalizacji szczurów, analiza sygnału EKG ludzkiego płodu (separacja sygnałów: matki, płodu i szumu).

Szkolenie: Podstawy programowania równoległego w OpenMP/MPI

Michał Hermanowicz i Maciej Szpindler z ICM UW poprowadził szkolenie pt. Podstawy programowania równoległego w OpenMP/MPI, które odbyło się online 9 czerwca 2022 r. Szkolenie dotyczyło podstaw programowania równoległego w językach C/C++ i Fortran z wykorzystaniem standardów OpenMP i Message Passing Interface (MPI). Uczestnicy zapoznali się z mechanizmami działania programów równoległych, zasadami ich tworzenia, kompilowania i uruchamiania w architekturze pamięci współdzielonej i rozproszonej. Część wykładowa była uzupełniona przez sesję praktyczną, w trakcie której słuchacze mogli wykorzystać omawiane zagadnienia.

Szkolenie: Obliczenia DFT (Abinit, Siesta) w środowisku HPC

Michał Hermanowicz z ICM UW poprowadził kolejne szkolenie Obliczenia DFT (Abinit, Siesta) w środowisku HPC online 26 maja 2022 r. Szkolenie skierowane było do użytkowników zajmujących się obliczeniami z zakresu teorii funkcjonału gęstości (DFT), szczególnie tych, którzy używają pakietów oprogramowania Abinit i Siesta. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z praktycznymi aspektami prowadzenia obliczeń DFT w środowisku HPC. Prowadzący omówił przykłady obliczeń struktury elektronowej półprzewodników, ich powierzchni i cienkich warstw. Językiem sesji był język angielski.

Szkolenie: Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM

Zapraszamy do obejrzenia szkolenia pt. Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, które odbyło się online 26 maja 2022 r. W programie: C++ w OpenFOAM, opis częściej używanych klas w OpenFOAM, implementacja równania energii w simpleFoam, przykład implementacji warunku brzegowego. Szkolenie poprowadził dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF

Zachęcamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia pt. Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF, które odbyło się online 20 maja 2022 r. Szkolenie poprowadził prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), profesor w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W programie: wprowadzenie do obliczeń równoległych w klastrach obliczeniowych, projektowanie algorytmów równoległych – problem dekompozycji zadań, czym są numeryczne modele pogody, ich zalety i wady, modele obliczeń równoległych wykorzystywane w modelu WRF, sposoby kompilacji, optymalizacji i walidacji obliczeń. Przedstawione zostały: podstawy obliczeń równoległych, numeryczne modele pogody – podstawy na podstawie modelu WRF, realizacja obliczeń w modelu WRF, optymalizacja i walidacja oraz benchmark superkomputerów z wykorzystaniem numerycznego modelu pogody WRF.

Szkolenie: Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych

Szkolenie pt. Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych, zostało przeprowadzone online 16 maja 2022 r. Wykład poprowadził dr hab. Maciej Bobrowski, prof. uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Przedstawił ogólne idee metod chemii kwantowej z punktu widzenia praktyka oraz przykłady ich zastosowania przy projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych: polimerów osadzanych z fazy gazowej w metodzie LPCVD (ang. Low Pressure Chemical Vapor Deposition) i ciekłych materiałów termoelektrycznych, a także ograniczenia takich metod. Pokazał przykład wykorzystania metod chemii kwantowej przy dalszym projektowaniu algorytmów kombinowanych kwantowo-klasycznych, które z kolei mogą być wykorzystane do analizy większych układów, tj. złożonych z wielu tysięcy atomów.

Szkolenie: Wstęp do prowadzenia obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia pt. Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, które odbyło się online 28 kwietnia 2022 r. OpenFOAM jest darmowym, stale rozwijanym oprogramowaniem do tworzenia symulacji CFD (ang. Computational Fluid Dynamics – obliczeniowej mechaniki płynów). W programie: C++ w OpenFOAM, opis częściej używanych klas w OpenFOAM, implementacja równania energii w simpleFoam, przykład implementacji warunku brzegowego. Szkolenie poprowadził dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szkolenie: Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS

Szkolenie pt. Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS odbyło się online 22 kwietnia 2022 r. Słuchacze zostali zapoznani z praktycznymi podstawami numerycznej mechaniki płynów (CFD). Celem było przedstawienie najważniejszych aspektów symulowania zjawisk fizycznych dotyczących cieczy i gazów. Szkolenie poprowadzili dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. uczelni oraz dr inż. Józef Rak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).  W pierwszej części omówione zostały podstawowe prawa wykorzystane w czasie symulacji numerycznych procesów cieplno-przepływowych. Zagadnienia poruszone w części praktycznej: przygotowanie geometrii trójwymiarowej, dyskretyzacja i siatki numeryczne, zaprogramowanie obliczeń, warunki brzegowe, praca solvera numerycznego, obróbka wyników, ich wizualizacja i interpretacja, optymalizacja badanego systemu i praktyczne wnioski z wykonanych symulacji.

Szkolenie: Obliczenia DFT (Abinit, Siesta) w środowisku HPC

Szkolenie pt. Obliczenia DFT (Abinit, Siesta) w środowisku HPC skierowane do użytkowników pracujących w domenie teorii funkcjonału gęstości (DFT), w szczególności z wykorzystaniem programów Abinit i Siesta, odbyło się 7 kwietnia 2022 r.

Michał Hermanowicz z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zapoznał uczestników z wybranymi aspektami praktyki obliczeniowej w środowisku HPC. zademonstrował przykłady obliczeń struktury elektronowej materiałów półprzewodnikowych, ich powierzchni i cienkich warstw.

Szkolenie: OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD)

Prezentujemy nagranie ze szkolenia pt. OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD), które odbyło się online 24 marca 2022 r. Wykład poprowadził dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii). Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie miały dotąd styczności z tym oprogramowaniem. W programie: krótki wstęp na temat rozwiązywanych równań i metody objętości skończonych; co to jest OpenFOAM i do czego służy; typowy przebieg pracy przy wykorzystaniu OpenFOAM; struktura plików; wstęp do aplikacji i bibliotek w OpenFOAM; przykład implementacji równań fizycznych w OpenFOAM.

Szkolenie: Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM

W czwartek, 20 stycznia 2022 r. odbyło się szkolenie, które poprowadził Michał Hermanowicz z ICM UW. Szkolenie było przeznaczone zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników superkomputerów. Zapoznali się oni z charakterystyką zasobów obliczeniowych ICM UW, a także z podstawami ich wykorzystania. Poruszane zagadnienia obejmowały zlecanie zadań do systemu kolejkowego, moduły aplikacji, a także wybrane elementy obsługi środowiska systemu GNU/Linux. Uczestnicy poznali dostępne zasoby: Topolę, Okeanos i Rysy (GPU/PBaran), a także zasady dostępu do nich (logowanie, system plików / kopiowanie danych, edycję / operacje na plikach, aplikacje użytkowe / system modułów, system kolejkowy SLURM) oraz podstawowe instrukcje.

Szkolenie: Akceleratory obliczeń: GPU, komputer wektorowy NEC

Grzegorz Gruszczyński, Michał Dzikowski i Michał Hermanowicz z ICM UW poprowadzili szkolenie pt. „Akceleratory obliczeń: GPU, komputer wektorowy NEC„, które odbyło się 16 grudnia 2021 r. W bloku „Wprowadzenie do obliczeń z wykorzystaniem GPU” uczestnicy zapoznali się z podstawami programowania GPU przy użyciu łańcucha narzędzi CUDA. Poznali takie narzędzia, jak idea SIMD (Single Instruction Multiple Data) – pojedyńcza instrukcja, wiele danych, model architektury nVIDIA CUDA, Kernel ‘Hello world’, redukcja równoległa. Prowadzący zaprezentowali też bibliotekę wspierającą obliczenia algebraiczne Thrust. Natomiast blok „Wprowadzenie do obliczeń wektorowych – NEC SX-Aurora TSUBASA” dotyczył pracy z komputerem wektorowym NEC. Takie urtządzenia serii SX pojawiły się w latach 80. jako superkomputery ogólnego przeznaczenia. Kilka lat temu zostały gruntownie przeprojektowane, czego efektem jest wprowadzony na rynek w 2018 roku model SX-Aurora TSUBASA. Jest to karta PCIe pracująca pod kontrolą serwera o architekturze x86_64. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z architekturą, możliwościami i specyfiką pracy najnowszego komputera wektorowego NEC.

Szkolenie: System GNU/Linux: Powłoka Bash, programy narzędziowe

W czwartek, 25 listopada 2021 r. odbyło się szkolenie, które poprowadził Michał Hermanowicz z ICM UW. W programie oprócz wprowadzenia do systemów operacyjnych z rodziny Unix i projektu GNU, znalazły się takie zagadnienia, jak: elementy środowiska GNU/Linux (interfejs użytkownika, system plików, konfiguracja powłoki i zmienne środowiskowe), powłoka Bash (tworzenie i uruchamianie skryptów, operacje wejścia/wyjścia, potok (ang. pipeline), instrukcje warunkowe i pętle, operacje arytmetyczne, przetwarzanie danych), narzędzia: grep, sed, cut, gnuplot, rsync, scp, find. W sesji praktycznej uczestnicy mieli okazję uczyć się programowania w powłoce (Bash) oraz wybranych programów narzędziowych.

Szkolenie: System GNU/Linux: Powłoka Bash, programy narzędziowe

Szkolenie dla nowych i doświadczonych użytkowników superkomputerów ICM poprowadził w czwartek, 18 marca 2021 r. Michał Hermanowicz z ICM UW. Uczestnicy zajęć zapoznali się z charakterystyką zasobów obliczeniowych ICM UW, a także z podstawami ich wykorzystania. Poruszane zagadnienia obejmowały zlecanie zadań do systemu kolejkowego, moduły aplikacji, a także wybrane elementy obsługi środowiska systemu GNU/Linux. Uczestnicy poznali dostępne zasoby: Topolę, Okeanos i Rysy (GPU/PBaran), a także zasady dostępu do nich (logowanie, system plików / kopiowanie danych, edycję / operacje na plikach, aplikacje użytkowe / system modułów, system kolejkowy SLURM) oraz podstawowe instrukcje.