Webinar: Wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych w zagadnieniach aerodynamiki zewnętrznej – konieczność czy wygoda?

Aerodynamika pojazdów była jednym z pierwszych zastosowań metod numerycznej mechaniki płynów. Również dzisiaj pełni rolę prekursora, zwłaszcza w kontekście obliczeń dużej mocy. To właśnie między innymi symulacje opływów samochodów są poligonem doświadczalnym nowo opracowywanych modeli turbulencji oraz polem do testów skalowalności oprogramowania.

– Wykonywane są przez największe firmy z branży motoryzacyjnej, zarówno w zakresie opracowywania konstrukcji wyścigowych, jak i projektowania szybkich samochodów osobowych – wyjaśnia dr inż. Adam Piechna z firmy Symkom.

– Tutaj liczy się dokładność w szacowaniu współczynników aerodynamicznych i przewidywaniu struktur przepływu – dodaje dr inż. Maciej Szudarek (Symkom).

– Ta precyzja pociąga za sobą potrzebę dostępu do ponadprzeciętnych mocy obliczeniowych, które na szczęście oferują polskie superkomputery, w tym m.in. Centrum Informatyczne Świerk w Narodowym Centrum Badań Jądrowych – zaznacza mgr inż. Piotr Prusiński (NCBJ).

Czy obserwowana tendencja do tworzenia coraz większych modeli i wykorzystywania bardziej złożonych modeli turbulencji jest uzasadniona, czy jest może utrwaloną praktyką, a może podyktowane jest to wygodą? Tego można będzie dowiedzieć się podczas prelekcji. Zaprezentowane zostaną bowiem wyniki kilku projektów z zakresu badań numerycznych opływu pojazdów wykonane przy wykorzystaniu technologii HPC. Pokazane będą wyniki wysokiej jakości symulacji DDES oraz symulacji RANS w różnych kontekstach: dokładności wyników, spojrzenia na fizykę przepływu, spojrzenia przez pryzmat wymagań narzucanych przez normy, czy kwestii praktycznych takich jak uzyskiwanie wyników pod presją czasu. Porównamy różne punkty widzenia na symulację i postawimy pytanie o formę i treść i ich relację.

Webinar odbędzie się w poniedziałek, 20 grudnia 2021 r. o godz. 10.00.
Link do spotkania: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc. Serdecznie zapraszamy.