EuroHPC JU

Współczesne badania naukowe wymagają wysokowydajnych obliczeń, gromadzenia, przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych, prowadzenia obliczeń równoległych czy rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji. Aby temu sprostać, w 2017 roku powstało Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC (EuroHPC Join Undertaking) – struktura prawna i finansowa zrzeszająca 33 państwa europejskie (członków Unii Europejskiej i kraje stowarzyszone z nią). Celem przedsięwzięcia jest nabycie, zbudowanie i uruchomienie europejskiego systemu superkomputerów klasy eksaskalowej na potrzeby obliczeń wielkiej skali. EuroHPC JU dba o stworzenie infrastruktury, a więc dwóch systemów przedeksaskalowych (umożliwiających wykonywanie 1017 obliczeń na sekundę) oraz co najmniej dwóch systemów petaskalowych (umożliwiających wykonywanie 1015 obliczeń na sekundę) a w 2023 r. co najmniej jednego systemu eksaskalowego (umożliwiającego wykonywanie 1018 obliczeń na sekundę) opartego na technologii europejskiej. Wspólnie z inicjatywą PRACE i programem GÉANT zapewni użytkownikom ze środowisk akademickich, instytutów badawczych, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz sektora publicznego dostęp do superkomputerów oraz współdziałających z nimi aplikacji. Stworzenie narzędzi to jednak nie wszystko. Kolejny wymiar Euro HPC JU obejmuje działania związane ze szkoleniem i działaniami informacyjnymi (patrz: EuroCC).