EuroCC2

EuroCC2– pełna nazwa: National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC faza 2 – jest kolejnym projektem wspierającym EuroHPC – wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej (EuroHPC JU). Celem tej inicjatywy jest poprawa i wyrównanie w Europie poziomu możliwości wykonywania zaawansowanych obliczeń (High Performance Computing) na potrzeby nauki, przemysłu i administracji publicznej. Ma temu służyć budowany ekosystem HPC. W jego skład wejdzie z jednej strony eksaskalowa infrastruktura obliczeniowa, a z drugiej strony system wsparcia w zakresie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Celem projektu EuroCC2 jest dalsze rozwijanie działalności Narodowych Centrów Kompetencji HPC w każdym z państw uczestniczących w tym programie. Są to ośrodki skupiające potencjał wszystkich centrów superkomputerowych
z danego kraju i pośredniczące w udostępnianiu ich usług użytkownikom z uczelni i instytucji naukowych, sektora przemysłowego i administracji publicznej.
Kluczowym aspektem projektu jest też transfer wiedzy w zakresie wykorzystania superkomputerów, zwiększenie współpracy, wymiana najlepszych praktyk i wiedzy na poziomie europejskim oraz przyspieszenie doskonalenia krajowych, a tym samym europejskich możliwości świadczenia usług HPC.