Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS, 22 kwietnia 2022 r.

Szkolenie, które poprowadzą dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr oraz dr inż. Józef Rak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii), będzie podzielone na dwie dwugodzinne części. W pierwszej części zostaną omówione podstawowe prawa wykorzystane w czasie symulacji numerycznych procesów cieplno-przepływowych. Zostaną przedstawione równania, w formie różniczkowej, wykorzystane do opisu omawianych procesów. Następnie prowadzący pokaże technikę implementacji tych równań w programie typu CFD  (Computational Fluid Dynamics), czyli numerycznej mechanice płynów. W końcowej części szkolenia zostaną omówione moduły obliczeniowe wykorzystane w programie ANSYS CFX lub ANSYS Fluent wraz z przykładami obliczeń zrealizowanych przez autorów wykładu. Następnie zostanie przeprowadzone szkolenie praktyczne celem pokazania procesu obliczeniowego.

Plan szkolenia przewiduje zapoznanie słuchaczy z praktycznymi podstawami numerycznej mechaniki płynów (CFD). Celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów symulowania zjawisk fizycznych dotyczących cieczy i gazów.

Program szkolenia:

Na przykładzie symulacji wymiennika ciepła omówione będą następujące elementy modelowania numerycznego:

  1. Przygotowanie geometrii trójwymiarowej.
  2. Dyskretyzacja i siatki numeryczne.
  3. Zaprogramowanie obliczeń, warunki brzegowe.
  4. Praca solvera numerycznego.
  5. Obróbka wyników, ich wizualizacja i interpretacja.
  6. Optymalizacja badanego systemu i praktyczne wnioski z wykonanych symulacji.

Omówienie każdego z etapów będzie zawierało odniesienia do jego umiejscowienia w szerokim kontekście działania przedsiębiorstwa.

Termin: piątek, 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00
Czas trwania: 4 godziny (2h wykład, 2h warsztaty)
Forma: wykład online
Prelegenci: dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr – część teoretyczna, dr inż. Józef Rak – część praktyczna

Link do rejestracji: https://conf.e-science.pl/e/EuroCC-Ansys