Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF, 20 maja 2022 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF”, które odbędzie się online 20 maja 2022 r. o godz. 10.00.

Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), profesor w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje.  

Szkolenie: Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, 26 maja 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 26 maja 2022 r. o godz. 11.00.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szczegółowe informacje.

Dr inż. Norbert Meyer ponownie wybrany do grupy INFRAG

The Infrastructure Advisory Group (INFRAG) to niezależna grupa ekspertów, działająca przy EuroHPC JU, która określa długofalowe plany rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń, związanych z nimi wymagań dla infrastruktury danych oraz usług z tym skojarzonych.

W kwietniu po raz kolejny do INFRAG powołany został dr inż. Norbert Meyer, kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tym samym Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma w tym gronie swojego przedstawiciela.

W pierwszej kadencji INFRAG sformułowała m.in. wymagania, jakimi należy kierować się w budowie systemów preeksaskalowych w Europie. Systemy te są pierwszym krokiem w budowie systemów eksaskalowych. Jednym z preeksaskalowych superkomputerów jest LUMI, który znajduje się w Finlandii. Został on zbudowany przez konsorcjum, do którego należy Polska.

Dr inż. Mateusz Tykierko w grupie doradczej EuroHPC JU

Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma swojego przedstawiciela w The Research and Innovation Advisory Group (RIAG). Do tej 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join
Undertaking, został wybrany dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej.

RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku.

Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. Dr. Tykierko do RIAG zgłosiła Polska.

Dr Mateusz Tykierko jest specjalistą z zakresu technologii obliczeniowych i przetwarzania danych, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz nauczycielem akademickim. Z Politechniką Wrocławską związany od 1997 r. Jest też wiceprezesem Polskiej Chmury, organizacji zrzeszającej firmy prowadzące ośrodki zajmujące się przetwarzaniem danych w Polsce oraz członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Kierownik i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla środowiska naukowego i gospodarki.