Narodowe Centrum Kompetencji HPC

Narodowe Centrum Kompetencji HPC powstało w ramach projektu EuroCC. Jego celem jest stworzenie sieci krajowych centrów kompetencji HPC w 33 państwach europejskich. Sieć ta umożliwia dostęp do światowej klasy superkomputerów oraz zapewnia wsparcie technologiczne i szkoleniowe w zakresie wysokowydajnych obliczeń, gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i analizowania dużych ilości danych, a także sztucznej inteligencji. Centra powstają w ramach europejskiej inicjatywy EuroHPC JU. Siedziba polskiego Narodowego Centrum Kompetencji HPC mieści w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11 w Krakowie. Jednak superkomputery, do których dostęp umożliwia NCK, znajdują się też w Gdańsku, Otwocku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. W skład Narodowego Centrum Kompetencji wchodzą zasoby z sześciu polskich centrów HPC (patrz: Konsorcjum PLGrid). Świadczymy usługi dla uczelni, instytutów badawczych, przemysłu (zwłaszcza dla MŚP) oraz dla administracji publicznej. Narodowe Centrum Kompetencji jest ośrodkiem eksperckim, a zarazem punktem kontaktowym, który umożliwia użytkownikom korzystanie z polskiej i europejskiej infrastruktury superkomputerowej. Pomagamy odnaleźć konkretną usługę z obszaru HPC+ (HPC, HPDA, AI, Big Data, NLP, Data Analytics) w którymś z krajowych lub europejskich centrów superkomputerowych.