USŁUGI DLA NAUKI

Jednym z zadań Narodowego Centrum Kompetencji HPC jest wspieranie nauki poprzez udostępnianie komputerów dużej mocy do przeprowadzania wysoko zaawansowanych obliczeń, przestrzeni dyskowej do przechowywania danych, a także specjalistycznego naukowego oprogramowania oraz wsparcia ekspertów. Superkomputery wyposażone są w oprogramowanie do prowadzenia badań z zakresu m.in. chemii, fizyki, mechaniki, informatyki, akustyki, inżynierii, statystyki, klimatologii i wielu innych dziedzin nauki.
Za pośrednictwem Narodowego Centrum Kompetencji HPC użytkownicy mogą korzystać z aplikacji, którymi dysponują wszystkie centra superkomputerowe w Polsce, takich jak np.:  

Aplikacje matematyczne: Mathematica, MATLAB, Maple,

Aplikacje chemiczne: Amber, Accelrys, ADF, Dalton, Gaussian, Molpro, TeraChem,

Aplikacje inżynierskie i dynamiki płynów: Abaqus, ANSYS, ANSYS Fluent, NAMD, Opera, Tecplot,

Obliczenia materiałowe: ABINIT, Accelrys, CPMD,

Obliczenia fizyczne: MPB, CAMFR, Meep,

Przetwarzanie informacji i analiza statystyczna: JAGS, STATISTICA,

Przetwarzanie danych geograficznych GIS: ArcGIS.

Narodowe Centrum Kompetencji HPC umożliwia dostęp do zasobów informacyjnych i obliczeniowych znajdujących się w sieciach naukowych, zarówno polskich, jak i europejskich. Oferuje też usługi sieciowe, chmurowe, składowania danych oraz inne rozwiązania typu Saas, IaaS, Paas, HPCaaS.