Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF

 1.  

Agenda szkolenia:

 1. Podstawy obliczeń równoległych
  • Projektowanie algorytmów równoległych
  • Dekompozycja problemu
  • Przydzielanie zadań procesorom
  • Architektura komputerów równoległych z pamięcią rozproszona i współdzieloną
 2. Numeryczne modele pogody – podstawy na podstawie modelu WRF.
  • Czym jest numeryczny model pogody
  • Schemat funkcjonalny modelu WRF
  • Równania modelu WRF
  • Parametryzacja fizyki modelu WRF
 3. Realizacja obliczeń w modelu WRF, optymalizacja i walidacja.
  • Optymalizacja modelu na poziomie konfiguracji i kompilacji.
  • Dekompozycje siatek obliczeniowych modelu WRF.
  • Optymalizacja kroków całkowania, metoda statyczna i adaptacyjna.
  • Problem sterowania we/wy w modelu WRF i wpływ na długość obliczeń.
  • Skalowalność procesów.
  • Rozkład procesów MPI modelu WRF.
  • Komunikacja procesów obliczeniowych.
   Częste błędy w modelu WRF.
 4. Benchmark superkomputerów z wykorzystaniem numerycznego modelu pogody WRF.
  • Zasady budowania benchmarków.
  • Kontrola wydajności klastrów z wykorzystaniem modelu WRF.
  • Praktyczne przykłady w środowisku superkomputera Tryton.


Prowadzący szkolenie
: prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), profesor w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Termin: 20 maja 2022, godz. 10.00–14.00.

Wymagania: Komputer z przeglądarką internetową. Szkolenie odbędzie się poprzez MS Teams.

Miejsce: Szkolenie on-line, link do spotkania zostanie przesłany drogą mailową na 3 dni przed szkoleniem.

Organizator: Centrum Informatyczne TASK. Szkolenie organizowane jest w ramach Narodowego Centra Kompetencji HPC.

Rejestracja: Zgłoszenie zawierające imię, nazwisko oraz afiliacje (jednostkę naukową/firmę/organizację) prosimy przesłać na adres mailowy kdm@task.gda.pl