KONTAKT DO CENTRÓW HPC W POLSCE

GDAŃSK
Politechnika Gdańska
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. + 48 58 347 24 11
e-mail: office@task.gda.pl

KRAKÓW
Akademia Górniczo-Hutnicza
Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
ul. Nawojki 11
30-950 Kraków 23
tel. +48 12 633 34 26
e-mail: cyfronet@cyfronet.pl

OTWOCK
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Centrum Informatyczne Świerk
ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
tel. +48 22 27 31 001
e-mail: ncbj@ncbj.gov.pl

POZNAŃ
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
tel: +48 61 858 21 01
e-mail: kontakt@man.poznan.pl

WARSZAWA
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa
tel. +48 22 874 91 00
e-mail: sekretariat@icm.edu.pl

WROCŁAW
Politechnika Wrocławska
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
tel. +48 71 320 39 21
e-mail: kontakt@wcss.pl