Co łączy modelowanie ogniw paliwowych z modelowaniem cząstek zanieczyszczeń na orbicie? Webinar EuroCC: CFD dla praktyków

Wzrosty cen nośników energii kierują zainteresowanie naukowców i inżynierów w stronę ogniw paliwowych, które mogą w efektywny sposób produkować prąd i ciepło. Modelowanie pracy ogniw pozwala na lepsze zrozumienie wpływu poszczególnych parametrów produkcyjnych na efektywność wytwarzania energii. Procesy w ogniwach paliwowych zachodzą w materiale porowatym. Dopływ substratów reakcji może się odbywać przez drobne przestrzenie (pory) o średnicy rzędu mikrometrów, natomiast całe ogniwo ma powierzchnię liczoną w metrach kwadratowych. Podobne różnice w wymiarach występują w ruchu cząstek zanieczyszczeń w przestrzeni ładunkowej rakiety. Cząstki o średnicy rzędu mikrometrów poruszają się w objętości o wysokości parunastu metrów. Również w druku inkjet (czyli druku cyfrowego wykorzystującego tusz atramentowy) krople o średnicy parudziesięciu mikrometrów pokrywają obszary o powierzchni dziesiątek metrów kwadratowych.

Wymienione zagadnienia trudno jest modelować za pomocą dostępnych narzędzi symulacyjnych bez ich modyfikacji. Często wymagają one unikalnego podejścia i zupełnie nowych rozwiązań. Więcej, o tym jak te problemy rozwiązano w CIM-mes Projekt i co je łączy, opowie dr inż. Armen Jaworski podczas seminarium, na które zapraszamy w poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.

Link do webinaru: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc

Serię webinarów EuroCC pod hasłem CFD dla praktyków organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych.

Ilustracja przedstawia symulację propagacji zanieczyszczeń cząstkami w przestrzeni ładunkowej nośnika rakietowego