Webinar: Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji

Jak przyspieszyć symulacje CFD przy pomocy sztucznej inteligencji? Odpowiedź już 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 podczas 8. już webinaru z serii „CFD dla praktyków”, organizowanego przez NCBJ.

Symulacje komputerowe, a zwłaszcza te związane z Dynamiką Płynów i Gazów (ang. Computational Fluid Dynamics – CFD) pochłaniają coraz więcej zasobów. Długi czas symulacji oznacza znaczne nakłady na potrzebną do ich realizacji energię, ale również znacząco pogarsza komfort pracy. Kilka lat temu firma byteLAKE zaczęła szeroko zakrojone badania nad możliwościami skrócenia czasu symulacji CFD przy wykorzystaniu różnego rodzaju akceleratorów sprzętowych, jak karty GPU czy FPGA. Dalsze badania w byteLAKE skupiły się na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) oraz tzw. głębokiego uczenia do predykcji wyników symulacji CFD.

W trakcie webinarium pt. „Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji” założyciele wrocławskiej firmy – Marcin Rojek oraz Mariusz Kolanko – opowiedzą o wykorzystaniu ich produktu CFD Suite w przemyśle chemicznym oraz o dalszych planach jego rozwoju.

Link do webinaru: https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc 

Ilustracja przedstawia przykładowe symulacje CFD wykonane przy pomocy tradycyjnych solwerów CFD (rysunki po lewej stronie) oraz wyniki tych samych symulacji wykonane przy pomocy sztucznej inteligencji (SI). W każdym z przypadków czas symulacji został skrócony przez SI z 4-8h do 10-20 min. przy zachowaniu ok. 93% dokładności predykcji.