Ścieżka dostępu

Super komputer CI TASK

Cel

Udzielenie użytkownikowi dostępu do zasobów superkomputera

Efekty

Udostępnienie użytkownikowi zaawansowanego, nowoczesnego środowiska pracy, z pomocą którego może tworzyć swoje własne programy/aplikacje, bądź korzystać z dostępnych na KDM specjalistycznych aplikacji i usług.