ICM UW

Ścieżka otrzymania oprogramowania HPC

Cel

instalacja i utrzymanie dedykowanego oprogramowania (aplikacji z otwartym kodem źródłowym i komercyjnego oprogramowania naukowego) na systemach HPC (klastry obliczeniowe i superkomputery).

Efekty

Uproszczenie powtarzalnych elementów, tj. aktualizacja wersji oprogramowania, automatyzacja procesu (w tym testowania), jednolite środowisko dla użytkownika, łatwiejsza identyfikacja problemów, uporządkowanie i usystematyzowanie procesu wsparcia (wprowadzanie, utrzymanie, wycofanie) oprogramowania.

Skrócenie czasu instalacji, uporządkowanie repozytorium wspieranych aplikacji, zastępowalność ekspertów.