CI TASK

Skalowanie projektów

Cel

Wykorzystanie superkomputera do rozwoju projektu badawczego.

Efekty

Realizacja badań w dużej skali, niemożliwej do osiągnięcia na pojedynczej stacji roboczej.

Rozwój projektu dzięki specjalistycznym konsultacjom i dostępowi od zasobów HPC.