ICM UW

Alokacje zasobów HPC

Cel

Przydział zasobów HPC użytkownikowi, udzielenie i obsługa cyklu życia projektu obliczeniowego razem z udostępnionymi w jego ramach zasobami.

Efekty

Uporządkowanie dostępu i uprawnień do zasobów HPC.

Elastyczność udzielania dostępu, sterowanie czasem dostępu i budżetami w wykorzystaniu zasobów, monitoring i rozliczanie dostępu, źródło informacji o aktywności użytkowników.