Przejdź do treści

DR TYMOTEUSZ SAWIŃSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO, ZAKŁAD KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

DR TYMOTEUSZ SAWIŃSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO, ZAKŁAD KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

„Czy wiesz, czym oddychasz?”
Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE – MAPPINGAIR/PL

CEL PROJEKTU

Problem

Informacja i edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki związanej z jakością powietrza i sposobami jej poprawy w warunkach Europy Środkowej na przykładzie aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej.

Cel projektu

Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie wpływu jakości powietrza na zdrowie.

Zwiększenie akceptacji dla działań administracyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w osobiste działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

Zadania

Zaprojektowanie i wdrożenie portalu edukacyjnego w oparciu o technologię MOOC. Portal zawiera kursy/szkolenia i bazę wiedzy o jakości powietrza, środowiskowych i zdrowotnych skutkach zanieczyszczenia powietrza oraz sposobach ograniczenia emisji, a także kalkulator emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza. 

Modernizacja i rozbudowa systemu informacyjnego o jakości powietrza w regionie.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu społecznego monitoringu, obejmującego przygotowanie i zainstalowanie niskokosztowych czujników wraz z systemem transmisji danych oraz integracja wyników pomiarów realizowanych w ramach zbudowanej sieci pomiarowej z geoportalem NaszePowietrze.

Zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych „Czy wiesz, czym oddychasz?” wraz z przeszkoleniem edukatorów.

ZADANIA DLA SUPERKOMPUTERA

Jednym z zadań projektu jest operacyjne prognozowanie jakości powietrza w dużej rozdzielczości czasowej i przestrzennej (zakres prognoz: 72 h, rozdzielczość czasowa: 1 h, rozdzielczość przestrzenna dla domeny Polska: 4 km, dla subdomeny 1 km: 50 m), z wykorzystaniem modeli prognostycznych WRF-Chem, EMEP i uEMEP, oraz operacyjne udostępnianie prognoz dla społeczeństwa. Wymaga to znaczących zasobów obliczeniowych, zasobów niezbędnych do przetwarzania i publicznego udostępniania danych oraz archiwizacji danych, jak również specjalistycznego oprogramowania, służącego do realizacji ww. zadań. Potrzebny jest również zespół specjalistów, posiadających kompetencje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia prac programistycznych związanych z opracowaniem, wdrożeniem i utrzymaniem prognoz zarówno od strony obliczeniowej, jak i od strony prezentacji i udostępnienia danych.

01.

Operacyjne obliczenia związane z przygotowywaniem prognoz jakości powietrza (obecnie z wykorzystaniem modelu WRF-Chem, w przygotowaniu – z wykorzystaniem modelu EMEP oraz uEMEP, jak również obliczenia dla prognoz kombinowanych z wykorzystaniem modeli WRF-Chem i EMEP).

02.

Obliczenia związane z wizualizacją danych przestrzennych uzyskanych z modelowania oraz operacyjne udostępnianie tych danych w ramach geopoortalu z prognozami jakości powietrza https://prognozy.uni.wroc.pl/.

03.

Archiwizacja danych uzyskanych z modelowania.

04.

Udostępnianie danych pomiarowych z otwartej sieci monitoringu jakości powietrza, zorganizowanej w ramach projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Archiwizacja danych pomiarowych spływających z sieci czujników (40 urządzeń zlokalizowanych w obszarze aglomeracji wrocławskiej i bydgoskiej), przetwarzanie danych pomiarowych na potrzeby ich udostępniania w internecie, opracowanie i utrzymanie serwisu udostępniającego dane pomiarowe dla społeczeństwa: https://airquality.uni.wroc.pl/.

05.

Przygotowanie platformy edukacyjnej MOOC, udostępniającej kursy i szkolenia oraz integrującej narzędzia edukacyjne i informacyjne (portal prognostyczny, portal z wynikami pomiarów jakości powietrza realizowanych w ramach otwartej sieci pomiarowej, inne narzędzia edukacyjne) związane z problematyką jakości powietrza, skutkami zdrowotnymi narażenia na złą jakość powietrza oraz poprawą jakości powietrza.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z WCSS

  • Redukcja czasu obliczeń, niezbędnego do operacyjnego uruchomienia i utrzymania prognoz oraz innych narzędzi projektu.
  • Zwiększenie dokładności obliczeń umożliwiające prognozowanie jakości powietrza z odpowiednią rozdzielczością czasową i przestrzenną.
  • Współpraca merytoryczna związana ze zwiększeniem efektywności realizacji zadań wynikających z projektu. Jest to możliwe dzięki optymalizacji zdań obliczeniowych oraz sposobów wizualizacji i udostępniania danych i informacji dla społeczeństwa.
  • Zapewnienie skalowalności.

72 h

ZAKRES PROGNOZ

1 h

ROZDZIELCZOŚĆ CZASOWA

4km

ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA DLA DOMENY POLSKA

Wyniki modelowania stężeń pyłu zawieszonego PM10 – prognoza stężeń PM10 dla 18 stycznia 2021 r. godz. 20:00, udostępniona na portalu NaszePowietrze: http://prognozy.uni.wroc.pl

EFEKTY

Portal udostępniający prognozy jakości powietrza dla obszaru Polski: http://prognozy.uni.wroc.pl (obecnie udostępniane są prognozy oparte o model WRF-Chem, w przygotowaniu – narzędzia do udostępniania prognoz z modelu EMEP i uEMEP oraz prognoz kombinowanych). 

Portal udostępniający dane z czujników otwartej sieci monitoringu jakości powietrza: http://airquality.uni.wroc.pl (obecnie w wersji testowej).

Portal edukacyjny zawierający kursy MOOC i narzędzia edukacyjne związane z problematyką jakości powietrza: https://mooc-life.e-science.pl.

REKOMENDACJA

REKOMENDACJA

„Zasoby obliczeniowe WCSS stanowią jeden z fundamentów sprawnej i efektywnej realizacji projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.

WCSS jest doskonałym partnerem zarówno w zakresie realizacji zadań naukowych, jak i zadań aplikacyjnych związanych z upowszechnieniem wiedzy i dostępem do informacji ważnych ze społecznego punktu widzenia. Przyczyniają się do tego zasoby Centrum oraz kompetentny i sprawnie działający zespół pracowników zaangażowanych w realizację zadań”.

DR TYMOTEUSZ SAWIŃSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO, ZAKŁAD KLIMATOLOGII I OCHRONY ATMOSFERY UNIWERYTET WROCŁAWSKI

Informacja dotycząca plików cookies

Serwis Narodowego Centrum Kompetencji HPC używa plików cookies (ciasteczek od ang. cookie – ciastko), czyli informacji zapisywanych na urządzeniach użytkowników w formie małych plików tekstowych. Dane te potwierdzają, że użytkownik odwiedził stronę internetową i pozwalają rozpoznawać jego urządzenie oraz dostosować kolejne wyświetlenia strony do jego preferencji. Pliki cookies używane przez serwis NCK nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników ani informacji, które pomogłyby ich zidentyfikować, rozpoznają jedynie przeglądarkę konkretnego urządzenia.

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pomagają dostosować zawartość strony do preferencji użytkownika. Dostarczają danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie.
Więcej o tym, czym są pliki cookies, można przeczytać na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Strony internetowe (serwis NCK także) domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies, co można zmienić w każdej chwili tak, aby zablokować automatyczne dodawanie ciasteczek, albo każdorazowo informować o ich przesłaniu. Należy pamiętać, że wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może zaburzać niektóre funkcje strony lub uniemożliwić korzystanie z części usług.

Skip to content