SKORZYSTALI Z USŁUG NARODOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI HPC

Jesteś naukowcem lub przedsiębiorcą? Prowadzisz badania lub pracujesz nad projektem nowego produktu? Chciałbyś przeprowadzić obliczenia, testy, przeanalizować mnóstwo danych lub wykonać wizualizację? Potrzebujesz do tego gigantycznej mocy obliczeniowej. Czy to znaczy, że musisz zainwestować w specjalistyczny sprzęt lub naukowe oprogramowanie? Nie. Wystarczy, że zgłosisz się do Narodowego Centrum Kompetencji HPC i dowiesz, jak możesz wykorzystać polską oraz europejską sieć klastrów komputerowych.

Na tej stronie prezentujemy przykłady projektów zrealizowanych przy pomocy superkomputerów znajdujących się w centrach obliczeniowych należących do Narodowego Centrum Kompetencji HPC. Jeśli szukasz podobnych rozwiązań albo wsparcia ekspertów, jesteś we właściwym miejscu. 

Przykłady wykorzystania superkomputerów

Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem

CEL PROJEKTU: Poprawa charakterystyk aerodynamicznych i/lub aeroakustycznych opływanych konstrukcji z wykorzystaniem badań numerycznych stosujących pasywne i aktywne metody sterowania przepływem (np.: blaszkowe, prętowe i fluidalne generatory wirów oraz perforowane ściany).

Predykcja śmiertelności i detekcja patologii w obrazowych badaniach przesiewowych klatki piersiowej z wykorzystaniem technik głębokiego uczenia maszynowego

CEL PROJEKTU: Wykazanie, że z pomocą technik sztucznej inteligencji zastosowanej do analizy obrazów medycznych w badaniach przesiewowych można wcześnie wykrywać zmiany patologiczne i oceniać ryzyka zgonu. Główne zadania projektu to opracowanie i walidacja modeli SI realizujących powyższe zadania i opracowanie metod wyjaśnialności rezultatów modelu.

Przygotowanie referencyjnych baz danych klasy Direct Numerical Simulations w odniesieniu do projektowania nowych technologii jądrowych i zastosowań związanych z bezpieczeństwem jądrowym

CEL PROJEKTU: Wytworzenie dwóch referencyjnych baz danych klasy Direct Numerical Simulations (DNS) dla dwóch zjawisk fizycznych występujących w reaktorach jądrowych:

  • wstrząsu termicznego w warunkach wysokiego ciśnienia (pressurized thermal shock – PTS)
  • mieszania chłodziwa w kasetach paliwowych.

„Czy wiesz, czym oddychasz?” Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE – MAPPINGAIR/PL

CEL PROJEKTU: Jednym z zadań projektu jest operacyjne prognozowanie jakości powietrza w dużej rozdzielczości czasowej i przestrzennej (zakres prognoz: 72 h, rozdzielczość czasowa: 1 h, rozdzielczość przestrzenna dla domeny Polska: 4 km, dla subdomeny 1 km: 50 m), z wykorzystaniem modeli prognostycznych WRF-Chem, EMEP i uEMEP, oraz operacyjne udostępnianie prognoz dla społeczeństwa.

Modelowanie agentowe na potrzeby grupy MOCOS – Modeling Coronavirus Spread

CEL PROJEKTU: Analiza ryzyka, tworzenie prognoz na kolejne dni i tygodnie, dostarczanie rekomendacji dotyczących zwalczania COVID-19. Wsparcie instytucji publicznych w sprowadzeniu epidemii do stanu wygasania (podkrytycznego), tj. obniżenia skali reprodukcji wirusa do poziomu nieistotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.