Przejdź do treści

DR AFAQUE SHAMS, ASES CONSULTANCY | TOMASZ KWIATKOWSKI, NCBJ
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ)

DR AFAQUE SHAMS, ASES CONSULTANCY | TOMASZ KWIATKOWSKI, NCBJ
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ)

Przygotowanie referencyjnych baz danych klasy Direct Numerical Simulations w odniesieniu do projektowania nowych technologii jądrowych i zastosowań związanych z bezpieczeństwem jądrowym

CEL PROJEKTU

Wyzwanie

Projekt dotyczy dwóch podstawowych problemów związanych z bezpieczeństwem jądrowym: wstrząsu termicznego w warunkach wysokiego ciśnienia oraz mieszania się chłodziwa w kasetach paliwowych.  

Cel projektu

Wytworzenie dwóch referencyjnych baz danych klasy Direct Numerical Simulations (DNS) dla dwóch zjawisk fizycznych występujących w reaktorach jądrowych:

 • wstrząsu termicznego w warunkach wysokiego ciśnienia (pressurized thermal shock – PTS)
 • mieszania chłodziwa w kasetach paliwowych.

ZADANIA DLA SUPERKOMPUTERA

01.

Wytworzenie referencyjnych baz danych klasy DNS (Direct Numerical Simulations) nie jest zagadnieniem trywialnym zarówno z fizycznego, jak i technicznego punktu widzenia. Wyniki z obliczeń DNS mogą być utożsamiane z wynikami fizycznego eksperymentu. Wadą tych obliczeń jest czas potrzebny do ich przeprowadzenia (w zależności od przypadku są to miesiące lub nawet lata) i konieczność wykorzystania dużych zasobów obliczeniowych. Dlatego też choć obliczenia DNS są superdokładne, nie są atrakcyjne z punktu widzenia przemysłu i różnego rodzaju prac komercyjnych. Natomiast w sytuacjach, gdy wszelkie eksperymenty fizyczne nie są możliwe do przeprowadzenia, symulacje stają się nieodzownym narzędziem, dzięki któremu można poznać fizykę badanych zjawisk.  

02.

Wszystkie prace realizowane w ramach badań odbywają się z wykorzystaniem zasobów obliczeniowych klastra Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ). Dodatkowo większość prac związanych z pre- i post- processingiem prowadzi się także na infrastrukturze klastra CIŚ, używając niezbędnego oprogramowania naukowego i inżynierskiego.  

03.

Wykorzystane oprogramowanie:
NEK5000, ANSYS Fluent, OpenFOAM, VisIT, ParaView, Matlab,Python.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z NCBJ

Prace badawcze realizowane w ramach projektu wymagały ogromnej mocy obliczeniowej udostępnionej przez NCBJ. Do symulacji wstrząsu termicznego wykorzystywano 5 000 CPU (central processing unit) przez okres kilku miesięcy. Natomiast do symulacji mieszania chłodziwa użyto 10 000 CPU przez okres niemal 3 lat.  

Wygenerowane dane zajmują kilkadziesiąt TB.
Bez zapewnionych zasobów obliczeniowych, jak również przestrzeni dyskowej realizacja tego projektu badawczego nie byłaby możliwa.  

W ramach projektu wygenerowano dwie referencyjne bazy danych, które będą służyły jako narzędzie do walidacji modeli turbulentnych niższych rzędów. Dzięki pozyskanym danym możliwa będzie poprawa istniejących i ogólnie stosowanych modeli turbulentnych, tak aby dokładniej odwzorowywały badane zjawiska, tj. wstrząs termiczny oraz mieszanie chłodziwa w prętach paliwowych. Warto wspomnieć, że referencyjna baza danych dla zagadnienia mieszania chłodziwa w prętach paliwowych została stworzona przy uwzględnieniu trzech różnych chłodziw najczęściej stosowanych w różnego rodzaju reaktorach jądrowych (wody, gazu oraz ciekłego metalu) oraz przy zadaniu dwóch różnych warunków temperaturowych na ściankach prętów – stała temperatura i stały strumień ciepła. Walidacja modeli turbulentnych niższych rzędów (klasy RANS) przy pomocy wygenerowanych baz referencyjnych umożliwi ich wykorzystanie w pracach związanych z analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych, jak również w procesie projektowania nowych technologii jądrowych.       

5 000 CPU

DO SYMULACJI WSTRZĄSU TERMICZNEGO

10 000 CPU

DO SYMULACJI MIESZANIA CHŁODZIWA

3 lata

CZAS TRWANIA SYMULACJI

EFEKTY

Długoterminowymi efektami projektu są:

 • opracowanie zestawu tzw. najlepszych praktyk, czyli jak takie analizy należy przeprowadzać,

 • próba poprawy istniejących modeli/modelu poprzez zaproponowanie np. nowej korelacji (w oparciu o wyniki z referencyjnej bazy danych DNS), aby dany model z większą dokładnością modelował przepływ i wymianę ciepła w odniesieniu do zagadnień badanych w projekcie.

  Dzięki temu społeczność naukowa i inżynierowie jądrowi dostaną „ulepszone/poprawione” narzędzie umożliwiające pozyskiwanie bardziej wiarygodnych wyników (np. w pracach związanych z analizami bezpieczeństwa czy przy projektowaniu nowych technologii jądrowych).

  Wyniki mogą być wykorzystywane do analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych oraz w pracach koncepcyjnych nad nowymi technologiami jądrowymi.

Publikacje:

 • A. Shams, D. De Santis, D. Rosa, T. Kwiatkowski, E.J.M. Komen, Direct numerical simulation of flow and heat transfer in a simplified pressurized thermal shock scenario, International Journal of Heat and Mass Transfer, Volume 135, 2019, Pages 517–540, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2019.01.144.
 • Afaque Shams, Dante De Santis, Adam Padee, Piotr Wasiuk, Tobiasz Jarosiewicz, Tomasz Kwiatkowski & Sławomir Potempski, High-Performance Computing for Nuclear Reactor Design and Safety Applications, Nuclear Technology, 2020, 206:2, 283–295, DOI: 10.1080/00295450.2019.1642683.
 • Afaque Shams, Tomasz Kwiatkowski, Towards the Direct Numerical Simulation of a closely-spaced bare rod bundle, Annals of Nuclear Energy, Volume 121, 2018, pages 146–161, https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.07.022.
 
 

REKOMENDACJA

„I started my cooperation with NCBJ back in 2014, and from the beginning of this cooperation, I was using the computing infrastructure of the CIŚ cluster. During this period, we have carried out a number of one-of-a-kind calculations that would not be possible without these very computing resources. The CIŚ cluster has provided software. At the same time, I cannot fail to mention the excellent technical support that I have received from the entire team of administrators. All reported problems were resolved as a matter of urgency and accordingly communicated to me as per the need. The results of our work have been presented at international conferences and also published in different scientific journals. I am extremaly happy with this cooperation and the way of working of the whole team of administrators. I will be glad to continue futher computing projects on the CIŚ cluster. I highly recommend the services offered by the CIŚ team and cluster”.

DR AFAQUE SHAMS, ASS CONSULTANCY | TOMASZ KWIATKOWSKI, NCBJ
NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH (NCBJ)

Informacja dotycząca plików cookies

Serwis Narodowego Centrum Kompetencji HPC używa plików cookies (ciasteczek od ang. cookie – ciastko), czyli informacji zapisywanych na urządzeniach użytkowników w formie małych plików tekstowych. Dane te potwierdzają, że użytkownik odwiedził stronę internetową i pozwalają rozpoznawać jego urządzenie oraz dostosować kolejne wyświetlenia strony do jego preferencji. Pliki cookies używane przez serwis NCK nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników ani informacji, które pomogłyby ich zidentyfikować, rozpoznają jedynie przeglądarkę konkretnego urządzenia.

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pomagają dostosować zawartość strony do preferencji użytkownika. Dostarczają danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie.
Więcej o tym, czym są pliki cookies, można przeczytać na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Strony internetowe (serwis NCK także) domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies, co można zmienić w każdej chwili tak, aby zablokować automatyczne dodawanie ciasteczek, albo każdorazowo informować o ich przesłaniu. Należy pamiętać, że wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może zaburzać niektóre funkcje strony lub uniemożliwić korzystanie z części usług.

Skip to content