BARTOSZ NIEZGÓDKA, ICM UW | DR INŻ. KAROLINA SZAFRANEK, ICM UW
DR INŻ. MACIEJ WRONA, PREZES SPÓŁKI SPIN-OFF METEO SP. Z O.O.
INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO
I KOMPUTEROWEGO, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

BARTOSZ NIEZGÓDKA, ICM UW | DR INŻ. KAROLINA SZAFRANEK, ICM UW
DR INŻ. MACIEJ WRONA, PREZES SPÓŁKI SPIN-OFF METEO SP. Z O.O.
INTERDYSCYPLINARNE CENTRUM MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO
I KOMPUTEROWEGO, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Niekomercyjne i komercyjne zastosowanie numerycznych prognoz meteorologicznych

CEL PROJEKTU

Problem

Prognozy meteorologiczne mają znaczenie w wielu gałęziach gospodarki (energetyka, zwłaszcza odnawialna, rolnictwo, lotnictwo, transport i in.), jak również znajdują zastosowanie w działaniach odpowiadających na potrzeby społeczeństwa (prognoza zanieczyszczenia powietrza, planowanie aktywności na świeżym powietrzu i in.).
Projekt dotyczy zastosowania prognoz numerycznych w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komercyjnego (biznesowego).

Cel projektu

Identyfikacja potrzeb użytkowników prognoz meteorologicznych, a następnie skomercjalizowanie tych prognoz poprzez:

 • stworzenie spersonalizowanych produktów dedykowanych konkretnym grupom użytkowników
 • komercyjne udostępnianie prognoz archiwalnych i bieżących
 • rozwój kanałów dostępu do prognoz: strony internetowej i aplikacji mobilnej
 • rozwój prognoz pod kątem ich zastosowania w obszarach użyteczności dla społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa.

CEL PROJEKTU

Problem

Prognozy meteorologiczne mają znaczenie w wielu gałęziach gospodarki (energetyka, zwłaszcza odnawialna, rolnictwo, lotnictwo, transport i in.), jak również znajdują zastosowanie w działaniach odpowiadających na potrzeby społeczeństwa (prognoza zanieczyszczenia powietrza, planowanie aktywności na świeżym powietrzu i in.).
Projekt dotyczy zastosowania prognoz numerycznych w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komercyjnego (biznesowego).

Cel projektu

Identyfikacja potrzeb użytkowników prognoz meteorologicznych, a następnie skomercjalizowanie tych prognoz poprzez:

 • stworzenie spersonalizowanych produktów dedykowanych konkretnym grupom użytkowników
 • komercyjne udostępnianie prognoz archiwalnych i bieżących
 • rozwój kanałów dostępu do prognoz: strony internetowej i aplikacji mobilnej
 • rozwój prognoz pod kątem ich zastosowania w obszarach użyteczności dla społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa.

ZADANIA DLA SUPERKOMPUTERA

01.

Modelowanie stanu atmosfery z zastosowaniem dedykowanego oprogramowania mające na celu wyznaczenie wysokorozdzielczych (siatka 4 km i 1,5 km) numerycznych prognoz meteorologicznych NWP (Numerical Weather Prediction).

02.

Uruchamianie modeli NWP wymaga zastosowania maszyn HPC. W chwili obecnej prognozy wyznaczane są w rozdzielczości 4 km i 1,5 km dla 70 poziomów wysokościowych. Niemożliwe jest uzyskanie skalowalności modelu przy zachowaniu rozsądnego czasu obliczeń (produkcji prognozy) bez użycia komputera HPC.

03.

Wykorzystane oprogramowanie: United Kingdom Met Office’s Unified Model Earth System Modelling Software.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z ICM UW

Bezpośrednim produktem końcowym obliczeń są prognozy meteorologiczne (kilkadziesiąt parametrów meteorologicznych i pochodnych) dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej wyznaczane 4 razy na dobę dla siatki o rozdzielczości 4 km i raz na dobę dla siatki o rozdzielczości 1,5 km.
Pośrednim rezultatem są produkty specjalistyczne np. prognozy prędkości wiatru przetworzone pod kątem ich zastosowania w energetyce czy odpowiednio zagregowane prognozy opadów dla rolnictwa.

Dodatkowo produktami prac będą strona internetowa oraz aplikacja mobilna, przedstawiające prognozy za pomocą meteogramów, map i ikon.

4 km – 1,5 km

ROZDZIELCZOŚCI WYZNACZANEJ POGODY

70

POZIOMÓW WYSOKOŚCIOWYCH

2 mln

UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

EFEKTY

Prognozy publikowane bezpłatnie na stronie meteo.pl cieszą się dużą popularnością, serwis odwiedzany jest przez prawie 2 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie.

Prognozy znajdują zastosowanie przede wszystkim:

 • w energetyce (zwłaszcza odnawialnej) do prognozy ilości produkowanej energii,
 • w rolnictwie i sadownictwie (pod kątem przymrozków, nawodnienia, planowania oprysków i in.),
 • w transporcie, zwłaszcza lotnictwie,
 • do prognozowania propagacji zanieczyszczeń,
 • w turystyce,
 • do planowania aktywności na świeżym powietrzu,
 • do ostrzegania o niebezpiecznych zjawiskach i in.
 

4 km – 1,5 km

ROZDZIELCZOŚCI WYZNACZANEJ POGODY

70

POZIOMÓW WYSOKOŚCIOWYCH

2 mln

UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

EFEKTY

Prognozy publikowane bezpłatnie na stronie meteo.pl cieszą się dużą popularnością, serwis odwiedzany jest przez prawie 2 miliony unikalnych użytkowników miesięcznie.

Prognozy znajdują zastosowanie przede wszystkim:

 • w energetyce (zwłaszcza odnawialnej) do prognozy ilości produkowanej energii,
 • w rolnictwie i sadownictwie (pod kątem przymrozków, nawodnienia, planowania oprysków i in.),
 • w transporcie, zwłaszcza lotnictwie,
 • do prognozowania propagacji zanieczyszczeń,
 • w turystyce,
 • do planowania aktywności na świeżym powietrzu,
 • do ostrzegania o niebezpiecznych zjawiskach i in.