DR INŻ. OSKAR SZULC
INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH PAN

DR INŻ. OSKAR SZULC
INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN

Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem

CEL PROJEKTU

Poprawa charakterystyk aerodynamicznych i/lub aeroakustycznych opływanych konstrukcji z wykorzystaniem badań numerycznych stosujących pasywne i aktywne metody sterowania przepływem (np.: blaszkowe, prętowe i fluidalne generatory wirów oraz perforowane ściany).

ZADANIA DLA SUPERKOMPUTERA

01.

Poprawa charakterystyk aerodynamicznych i/lub aeroakustycznych opływanych konstrukcji z zastosowaniem badań numerycznych wykorzystujacych pasywne i aktywne metody sterowania przepływem (np.: blaszkowe, prętowe i fluidalne generatory wirów oraz perforowane ściany).

02.

Analiza wyników symulacji numerycznych mająca na celu określenie poszukiwanych charakterystyk aerodynamicznych lub aeroakustycznych.

03.

Największe rozwiązywane zadania obliczeniowe są oparte na siatkach numerycznych zawierających kilkadziesiąt milionów węzłów obliczeniowych. W takim wypadku wykorzystanie obliczeń równoległych jest konieczne i prowadzi do znacznego skrócenia czasu trwania symulacji, zazwyczaj do około 1–30 dni.

04.

Specjalistyczne oprogramowanie gotowe do użycia na superkomputerze: Intel Compiler, Fine/Turbo (Numeca), Fine/Open (Numeca), Tecplot 360, Ansys.  

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z CI TASK

Dostęp do KDM i superkomputera znakomicie przyspiesza moją codzienną pracę naukową. Co więcej, umożliwia mi uruchamianie zadań obliczeniowych, które znacząco wykraczają poza możliwości nawet najszybszych platform biurkowych. Moje symulacje nie tylko są krótsze, ale również bardziej efektywne, gdyż jednocześnie analizuję wiele wariantów.

To pozwala na całkiem inne planowanie zadań naukowych. Dodatkowo, generowane ogromne ilości danych numerycznych mogę bezpiecznie przechowywać w KDM w systemach o zróżnicowanym dostępie i przeznaczeniu. 

Liczy się jednak nie tylko dostęp do platform sprzętowych, ale również do kosztownych licencji na oprogramowanie komercyjne, które często wykorzystuję w trakcie badań naukowych. Moim zdaniem prowadzenie pracy naukowej w dziedzinie obliczeniowej mechaniki płynów nie jest możliwe bez dostępu do znacznych zasobów obliczeniowych, które udostępnia w pełni za darmo CI TASK.       

EFEKTY

Analiza aerodynamiczna zastosowania perforowanych ścian do pasywnego osłabienia fali uderzeniowej.

Analiza aerodynamiczna wpływu przejścia laminarno-turbulentnego na oddziaływanie fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na łopatkach maszyn wirnikowych.

Analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna nowej metody sterowania przepływem (transpiracja przez perforację) do redukcji hałasu emitowanego przez końcówki łopat wirnika nośnego śmigłowca w locie.

O. Szulc, P. Doerffer, P. Flaszynski, T. Suresh, “Numerical modelling of shock wave-boundary layer interaction control by passive wall ventilation”, Computers & Fluids 200(2020) 1-21 https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2020.104435

REKOMENDACJA

„Na koniec chciałbym tylko dodać, że CI TASK stanowi stabilny filar mojej pracy naukowej w dziedzinie obliczeniowej dynamiki płynów (CFD)”.

 

DR INŻ. OSKAR SZULC
INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN