Przejdź do treści

DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR PIETROWICZ, PROF. PWR, DR INŻ. PRZEMYSŁAW BŁASIAK, DR INŻ. JÓZEF RAK
KATEDRA TERMODYNAMIKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII,
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR PIETROWICZ, PROF. PWR, DR INŻ. PRZEMYSŁAW BŁASIAK, DR INŻ. JÓZEF RAK
KATEDRA TERMODYNAMIKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII,
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Wykorzystanie dużych mocy obliczeniowych do analiz projektowania
i optymalizacji wielkogabarytowych mieszalników przemysłowych z uwzględnieniem procesów cieplno-przepływowych

CEL PROJEKTU

Problem

Projekt dotyczy opracowania metodologii przeprowadzania zaawansowanych obliczeń numerycznych typu CFD (Computational Fluid Dynamics) przy wykorzystaniu dużych mocy obliczeniowych dedykowanych dla mieszalników przemysłowych. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku projektowania i optymalizacji mieszalników o dużych objętościach, tzn. powyżej 6 m3, gdzie skrócenie czasu i efektywności mieszania skutkuje dużymi oszczędnościami związanymi z nakładami energetycznymi.

Cel projektu

Opracowanie modeli matematycznych procesów mieszania oraz implementacja ich w komercyjnych i open source’owych programach numerycznych. W czasie projektu modele zostały poddane walidacji i ostatecznie użyte w czasie projektowania zoptymalizowanych mieszalników. Optymalizacji podlegały takie elementy konstrukcyjne bezpośrednio uczestniczące w procesie mieszania, jak: tarcze mieszające/dyspergujące, kotwice oraz elementy wspomagające ten proces. Dodatkowo oprócz procesów przepływowych w modelach zaimplementowano zarówno procesy cieplne wynikające z tarcia produktów mieszanych, jak i dopływy ciepła z układów grzewczo-chłodzących zainstalowanych w urządzeniu. W końcowym efekcie procesu optymalizacyjnego uzyskuje się mieszalnik chrakteryzujący się krótszym czasem mieszania oraz bardziej efektywnym, wydajniejszym systemem chłodząco-grzewczym.

CEL PROJEKTU

Problem

Projekt dotyczy opracowania metodologii przeprowadzania zaawansowanych obliczeń numerycznych typu CFD (Computational Fluid Dynamics) przy wykorzystaniu dużych mocy obliczeniowych dedykowanych dla mieszalników przemysłowych. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku projektowania i optymalizacji mieszalników o dużych objętościach, tzn. powyżej 6 m3, gdzie skrócenie czasu i efektywności mieszania skutkuje dużymi oszczędnościami związanymi z nakładami energetycznymi.

Cel projektu

Opracowanie modeli matematycznych procesów mieszania oraz implementacja ich w komercyjnych i open source’owych programach numerycznych. W czasie projektu modele zostały poddane walidacji i ostatecznie użyte w czasie projektowania zoptymalizowanych mieszalników. Optymalizacji podlegały takie elementy konstrukcyjne bezpośrednio uczestniczące w procesie mieszania, jak: tarcze mieszające/dyspergujące, kotwice oraz elementy wspomagające ten proces. Dodatkowo oprócz procesów przepływowych w modelach zaimplementowano zarówno procesy cieplne wynikające z tarcia produktów mieszanych, jak i dopływy ciepła z układów grzewczo-chłodzących zainstalowanych w urządzeniu. W końcowym efekcie procesu optymalizacyjnego uzyskuje się mieszalnik chrakteryzujący się krótszym czasem mieszania oraz bardziej efektywnym, wydajniejszym systemem chłodząco-grzewczym.

ZADANIA DLA SUPERKOMPUTERA

Ze względu na charakter zachodzących procesów fizycznych obliczenia muszą być przeprowadzone na bardzo gęstej „siatce numerycznej”, minimalna liczba elementów to 70 mln. Obliczenia w takim przypadku muszą być prowadzone równolegle na wielu węzłach. Dodatkowym utrudnieniem są analizy procesów w stanach nieustalonych, co zwiększa znacząco czas przeprowadzonych obliczeń i wielkość plików wynikowych.

01.

W czasie realizacji projektu zostały przeprowadzone kompleksowe symulacje numeryczne, walidacje zaproponowanych modeli matematycznych oraz analizy uzyskanych wyników pod kątem jakościowym (wizytacja przepływów i zmian temperatury w przestrzeni roboczej) oraz ilościowym (analiza parametrów cieplno-przepływowych wraz z analizami mocy mechanicznej i cieplnej).

02.

Obliczenia zostały przeprowadzone w dwóch różnych środowiskach numerycznych: komercyjnym – Ansys CFX i Fluent oraz open source’owym – OpenFOAM.

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY Z WCSS

Znacząca redukcja czasów obliczeniowych.

Zwiększenie liczby elementów numerycznych, które znacząco wpłynęło na jakość obliczeń w szczególności w tzw. hydraulicznej i termicznej warstwie przyściennej.

Został zmniejszony tzw. krok czasowy, co znacząco poprawiło jakość uzyskanych wyników. 

Obsługa techniczna w procesie instalowania i obsługi oprogramowania.

Elastyczność administratorów odnośnie wykorzystanej mocy technicznej.

Bezpośrednia komunikacja techniczna pomiędzy administratorem systemu a producentem oprogramowania.

6 m3

OPTYMALIZACJA MIESZALNIKÓW O DUŻYCH OBJĘTOŚCIACH

70 mln

MINIMALNA LICZBA ELEMENTÓW

300%

ZREDUKOWANY CZAS MIESZANIA I GRZANIA

EFEKTY

Opracowanie metodologii przeprowadzania obliczeń numerycznych dla mieszalników o dużej objętości. W końcowym etapie przeprowadzanych obliczeń niezbędne okazało się zaimplementowanie do modelu własności cieczy nienewtonowskich. Dla procesu zostały zaproponowane i zaimplantowane równania takie, jak: równanie ciągłości, równanie pędu (Naviera-Stokesa) oraz równanie energii.

Przeprowadzono serie obliczeń numerycznych dla istniejących mieszalników. Wyniki obliczeń numerycznych charakteryzowały się wysokim stopniem zbieżności w porównaniu z danymi rzeczywistymi. Następnie mieszalniki zostały zoptymalizowane pod kątem czasu mieszania w połączeniu z procesem grzania.

Pokazanie możliwości optymalizacji konstrukcji urządzenia przy użyciu zaawansowanych technik numerycznych typu CFD. W jednym z analizowanych przypadków udało się znacząco zredukować czas mieszania i grzania o prawie 300%.

Analizy i algorytmy numeryczne są na tyle uniwersalne, że mogą być stosowane w dolnym obszarze naukowo-przemysłowym związanym z projektowaniem i optymalizacją mieszalników, np. farb, leków, materiałów budowlanych, produktów spożywczych.

Konsultacja analiz z lokalnymi wytwórcami produktów na Dolnym Śląsku – transfer wiedzy i analiz do podmiotów gospodarczych.

6 m3

OPTYMALIZACJA MIESZALNIKÓW O DUŻYCH OBJĘTOŚCIACH

70 mln

MINIMALNA LICZBA ELEMENTÓW

300%

ZREDUKOWANY CZAS MIESZANIA I GRZANIA

EFEKTY

Opracowanie metodologii przeprowadzania obliczeń numerycznych dla mieszalników o dużej objętości. W końcowym etapie przeprowadzanych obliczeń niezbędne okazało się zaimplementowanie do modelu własności cieczy nienewtonowskich. Dla procesu zostały zaproponowane i zaimplantowane równania takie, jak: równanie ciągłości, równanie pędu (Naviera-Stokesa) oraz równanie energii.

Przeprowadzono serie obliczeń numerycznych dla istniejących mieszalników. Wyniki obliczeń numerycznych charakteryzowały się wysokim stopniem zbieżności w porównaniu z danymi rzeczywistymi. Następnie mieszalniki zostały zoptymalizowane pod kątem czasu mieszania w połączeniu z procesem grzania.

Pokazanie możliwości optymalizacji konstrukcji urządzenia przy użyciu zaawansowanych technik numerycznych typu CFD. W jednym z analizowanych przypadków udało się znacząco zredukować czas mieszania i grzania o prawie 300%.

Analizy i algorytmy numeryczne są na tyle uniwersalne, że mogą być stosowane w dolnym obszarze naukowo-przemysłowym związanym z projektowaniem i optymalizacją mieszalników, np. farb, leków, materiałów budowlanych, produktów spożywczych.

Konsultacja analiz z lokalnymi wytwórcami produktów na Dolnym Śląsku – transfer wiedzy i analiz do podmiotów gospodarczych.

REKOMENDACJA

REKOMENDACJA

„Profesjonalna obsługa serwerów obliczeniowych dużych mocy – instalacja i konfiguracja oprogramowania przebiegała bezproblemowo, także system kolejkowania działa bez zarzutów.

Dostęp do unikalnej infrastruktury obliczeniowej.

Szybka reakcja na problemy zaistniałe w czasie pracy.

Obsługa techniczna w procesie instalowania i obsługi oprogramowania.

Elastyczność w dostępnie do węzłów obliczeniowych.

Profesjonalna pomoc techniczna na każdym etapie wykonywania projektu”.

DR HAB. INŻ SŁAWOMIR PIETROWICZ, PROF UCZELNI, DR INŻ. PRZEMYSŁAW BŁASIAK, DR INŻ. JÓZEF RAK
KATEDRA TERMODYNAMIKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII,
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Informacja dotycząca plików cookies

Serwis Narodowego Centrum Kompetencji HPC używa plików cookies (ciasteczek od ang. cookie – ciastko), czyli informacji zapisywanych na urządzeniach użytkowników w formie małych plików tekstowych. Dane te potwierdzają, że użytkownik odwiedził stronę internetową i pozwalają rozpoznawać jego urządzenie oraz dostosować kolejne wyświetlenia strony do jego preferencji. Pliki cookies używane przez serwis NCK nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników ani informacji, które pomogłyby ich zidentyfikować, rozpoznają jedynie przeglądarkę konkretnego urządzenia.

Ciasteczka są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, pomagają dostosować zawartość strony do preferencji użytkownika. Dostarczają danych statystycznych dotyczących ruchu na stronie.
Więcej o tym, czym są pliki cookies, można przeczytać na stronie: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Strony internetowe (serwis NCK także) domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies, co można zmienić w każdej chwili tak, aby zablokować automatyczne dodawanie ciasteczek, albo każdorazowo informować o ich przesłaniu. Należy pamiętać, że wyłączenie możliwości zapisywania plików cookies może zaburzać niektóre funkcje strony lub uniemożliwić korzystanie z części usług.

Skip to content