OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy Państwo,

Z uwagi na wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o przetwarzaniu przez nas danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, REGON: 000001614.

Politechnika Wrocławska gromadzi dane w celu realizacji zadań statutowych. Jako użytkownicy tego serwisu, mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania informacji o treści danych oraz prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32-35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@pwr.edu.pl. Szczegółowe informacje, o tym jak Politechnika Wrocławska przetwarza dane osobowe, znajdą Państwo w polityce prywatności PWr