AKTUALNOŚCI

Jak zostało zaprojektowane i stworzone LEPISZCZE. Zaproszenie na seminarium

Po zagadnieniach medycznych czas na kwestie językowe. Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu AI/BigData w piątek, 16 grudnia 2022 o godz.10.30. Tym razem Łukasz Augustyniak z Politechniki Wrocławskiej opowie, jak zostało zaprojektowane i stworzone LEPISZCZE, czyli kompleksowy benchmark zadań przetwarzania języka naturalnego dla języka polskiego. LEPISZCZE – nowe środowisko ewaluacyjne dla polskiej technologii językowej opartej na modelowaniu języka, z szerokim zestawem różnorodnych zadań testowych. Zaproponowane środowisko zostało zaprojektowane z myślą o elastyczności w dodawaniu zadań, wprowadzaniu nowych modeli językowych, nadsyłaniu wyników oraz wersjonowaniu danych i modeli. Podczas seminarium Łukasz Augustyniak podzieli się doświadczeniami i wnioskami wynikającymi z pracy nad tworzeniem środowiska ewaluacyjnego LEPISZCZE i przekaże wskazówki dla projektantów podobnych środowisk w innych językach o ograniczonych zasobach językowych.

Seminarium: Uczenie maszynowe w medycynie weterynaryjnej

Co ma wspólnego uczenie maszynowe z weterynarią? O tym opowiedzą Szymon Mazurek i Maciej Wielgosz z ACK Cyfronet AGH w najbliższy piątek, 9 grudnia o godz. 10:30 podczas kolejnego seminarium cyklu AI/BigData.

Prelekcja pt. Uczenie maszynowe w medycynie weterynaryjnej będzie dotyczyła wyzwań i wniosków wyciągniętych z działalności obu naukowców w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Koncentrują się one na uczeniu głębokich modeli segmentacji semantycznej obrazów
cytologicznych oraz serii działań z zakresu medycyny prewencyjnej.
Późniejsze zadania obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie modeli klasyfikacji wiekowej oraz symulację ruchu psów w celu nieinwazyjnego wykrywania patologicznych wzorców chodu. Specjaliści powiedzą  również o gromadzeniu i efektywnym przetwarzaniu danych z wykorzystaniem infrastruktury HPC Cyfronet, głównie w kontekście wykorzystywanych przez nich narzędzi i metod. Zapraszamy!

O zastosowaniu HPC w obliczeniach wielofazowych ze zmianą fazy

Pracownik Politechniki Wrocławskiej, Marcin Opalski, który prowadzi badania, korzystając z superkomputera we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym reprezentował Narodowe Centrum Kompetencji HPC na międzynarodowych warsztatach pt. „Use of HPC for OpenFoam simulations” niedaleko Rygi na Łotwie. Spotkanie zorganizowane przez łotewskie Narodowe Centrum Kompetencji HPC odbyło się w dniach 1–2 grudnia 2022. Doktorant w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym PWr mówił o zastosowaniu HPC w obliczeniach wielofazowych ze zmianą fazy. Ten rodzaj symulacji wymaga użycia dużej ilości zasobów obliczeniowych. W swojej prezentacji pt. Modeling flow with phase change in terms of application to pulsating heat pipes przybliżył koncepcje i zasadę działania pulsacyjnej rurki ciepła oraz zaplecze laboratoryjne i obliczeniowe, z jakiego korzysta. Zwrócił też uwagę na sposoby optymalizacji czasu obliczeniowego w obliczeniach HPC oraz zestawił wyniki symulacji numerycznych z eksperymentem pod kątem wygenerowanych struktur przepływu.

Seminarium: Usługi HPDA w Centrum Informatycznym TASK

Zapraszamy wszystkich w najbliższy piątek, 2 grudnia 2022 o godz. 10:30 na kolejne seminarium z cyklu AI/BigData. Temat spotkania: Usługi HPDA w CI TASK.

Prezentacja przedstawia aktualnie tworzone w Centrum Informatycznym TASK narzędzia HPDA, w szczególności platformę interaktywnej analizy danych. Wśród oferowanych przez nią rozwiązań można wyróżnić: dostęp do silników rozproszonego przetwarzania danych (Apache Spark, DASK), graficzny interfejs użytkownika ze wsparciem dla wizualizacji danych (JupyterLab + pluginy), system kolejkowania kontenerów dla obliczeń długotrwałych oraz wsparcie dla rozproszonego uczenia maszynowego. Ponadto zaprezentowane będą rzeczywiste przypadki użycia wykorzystania platformy, dotyczące wizualizacji danych histopatologicznych oraz narzędzi zbierania danych
statystycznych dla badań nad pandemią COVID-19.

Link do spotkania:
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/eurocc

Symulacje dużych mocy w obszarze numerycznej mechaniki płynów. Symkom Conference 2022

Coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania Ansys, czyli Symkom Conference 2022 za nami. Konferencja odbyła się 25 listopada 2022 w Warszawie oraz online.

Narodowe Centrum Kompetencji HPC reprezentowali  Tomasz Früboes, Piotr Prusiński i Tomasz Kwiatkowski z NCBJ. Rozmawiali z inżynierami nt. narzędzi do symulacji (np. przepływów), które na klastrach komputerowych liczą o wiele szybciej.

Piotr Prusiński wygłosił wykład pt. „Sky is the limit – czyli kiedy kompetencje spotykają nieograniczone możliwości techniczne”. Wspólnie z Adamem Piechną mówili o symulacjach dużych mocy w obszarze numerycznej mechaniki płynów. Aby uzyskać odpowiedni poziom odwzorowania przepływu, wykorzystując metody CFD, konieczny jest dostęp do dużych mocy obliczeniowych. Te zaś zapewnia Narodowe Centrum Kompetencji HPC (EuroCC). Moc superkomputerów z kompetencjami grupy i-CFD w połączeniu z nowymi możliwościami oprogramowania Ansys w obszarze przyspieszania obliczeń stwarza naprawdę duże możliwości. 

W sercu ekosystemu danych i sztucznej inteligencji. Konferencja w Pradze

W czeskiej Pradze w dniach 21-23 listopada 2022 r. odbyła się konferencja Big Data Value i Data-Driven AI Research and Innovation, która gromadzi specjalistów z branży, ludzi biznesu, naukowców i decydentów z całej Europy i innych regionów świata. Celem spotkania jest rozwój działalności przemysłowej i badawczej w obszarach Data i AI. W sesji „Supercomputing, Data and AI: The role of the national competence centres of EuroCC” wziął udział przedstawiciel polskiego Narodowego Centrum Kompetencji HPC dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, który jest członkiem The Research and Innovation Advisory Group (RIAG) – grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking.