ARCHIWUM AKTUALNOŚCI 2022

Narodowe Centrum Kompetencji HPC na targach ISC High Performance

ISC High Performance to jedna z najważniejszych imprez związanych z obliczeniami wielkiej skali. W tym roku do Hamburga przyjechało ponad 3 tys. uczestników i 135 wystawców, wśród nich dwa centra z Polski: ACK Cyfronet AGH i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Na swoim stoisku Cyfronet prezentował m.in. Narodowe Centrum Kompetencji HPC.

Inauguracja superkomputera LUMI za nami. Zobacz relację z tego wydarzenia

Najszybszy superkomputer w Europie oficjalnie wystartował. W poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. o godz. 14.00  uroczyście zainaugurowany został dostęp do LUMI (to po fińsku śnieg).

Superkomputer LUMI zajmuje 3 miejsce na światowych listach TOP500 (największa moc obliczeniowa) i Green500 (najwyższa wydajność energetyczna). Polska należy do konsorcjum 10 państw, które zbudowały tę supermaszynę, dzięki czemu polscy naukowcy mogą prowadzić na nim obliczenia.

Podczas tego epokowego wydarzenia Narodowe Centrum Kompetencji HPC  było reprezentowane przez przedstawicieli ACK Cyfronet AGH (lidera konsorcjum w Polsce). Transmisję inauguracji można obejrzeć na stronie: https://www.lumi-supercomputer.eu/inauguration-day/. Zapraszamy!

O Narodowym Centrum Kompetencji HPC na konferencji SIR 2022

W poniedziałek, 14 czerwca 2022 o godz. 11.00 podczas konferencji Smart Industry Revolution 2022 dr inż. Mateusz Tykierko z Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (Politechnika Wrocławska) mówił o obliczeniach wielkoskalowych (HPC ) i przetwarzaniu dużych zbiorów danych (HPDA) w obliczu wyzwań przemysłu 4.0. Przedstawił też Narodowe Centrum Kompetencji HPC i projekt EuroCC.

O produkcji, przechowywaniu i zarządzaniu energią przy użyciu obliczeń HPC. Zaproszenie na EoCoE School

Zapraszamy na szkolenie, które współorganizuje Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach projektu Energy Oriented Center of Excellence (EoCoE). Celem tego projektu jest opracowanie i zastosowanie nowoczesnych metod obliczeniowych do produkcji, przechowywania i zarządzania czystą energią.

Program oferuje m.in. możliwość współpracy w zakresie nauczania online pod hasłem „W kierunku eksaskali dla energii”. EoCoE School: School with Energy (EoCoE) to szkolenie online, które odbędzie się w dniach 6–8 czerwca 2022 r.

Co łączy modelowanie ogniw paliwowych z modelowaniem cząstek zanieczyszczeń na orbicie?

Zapraszamy na kolejny webinar z cyklu „CFD dla praktyków”. Będzie mowa między innymi o modelowaniu pracy ogniw paliwowych, co często wymaga unikalnego podejścia i zupełnie nowych rozwiązań. O zagadnieniach tych opowie dr inż. Armen Jaworski z CIM-mes Projekt w poniedziałek, 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.

Szkolenie: Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM, 26 maja 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Wstęp do implementacji modeli fizycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 26 maja 2022 r. o godz. 11.00.

W programie: C++ w OpenFOAM, opis częściej używanych klas w OpenFOAM, implementacja równania energii w simpleFoam, przykład implementacji warunku brzegowego.

Szkolenie poprowadzą dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF, 20 maja 2022 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF”, które odbędzie się online 20 maja 2022 r. o godz. 10.00. Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), profesor w Katedrze Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Webinar: Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji

Jak przyspieszyć symulacje CFD przy pomocy sztucznej inteligencji? Odpowiedź poznamy już 16 maja 2022 r. o godz. 10.00 podczas 8. webinaru z serii „CFD dla praktyków”, organizowanego przez NCBJ.

Kilka lat temu firma byteLAKE zaczęła szeroko zakrojone badania nad możliwościami skrócenia czasu symulacji CFD przy wykorzystaniu różnego rodzaju akceleratorów sprzętowych, jak karty GPU czy FPGA. Dalsze badania w byteLAKE skupiły się na możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) oraz tzw. głębokiego uczenia do predykcji wyników symulacji CFD. W trakcie webinarium pt. „Akceleracja symulacji CFD przy pomocy Sztucznej Inteligencji” założyciele wrocławskiej firmy – Marcin Rojek oraz Mariusz Kolanko – opowiedzą o wykorzystaniu ich produktu CFD Suite w przemyśle chemicznym oraz o dalszych planach jego rozwoju.

Szkolenie: Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych, 16 maja 2022 r.

Zapraszamy na szkolenie pt. „Obliczenia metodami chemii kwantowej: programy Gamess i Gaussian – przykłady zastosowań w projektowaniu nowych materiałów funkcjonalnych”, które odbędzie się online 16 maja 2022 r. o godz. 10.00. Wykład poprowadzi dr hab. Maciej Bobrowski, profesor uczelni w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Szkolenie: Optymalizacja aplikacji HPC w środowisku klastrów obliczeniowych na przykładzie numerycznego modelu pogody WRF, 20 maja 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Wstęp do prowadzenia obliczeń numerycznych przy wykorzystaniu OpenFOAM”, które odbędzie się online 28 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.

W programie: wstęp do obliczeń na przykładzie przepływu we wnęce (lid-driven cavity), tworzenie siatki numerycznej przy wykorzystaniu narzędzia blockMesh, przygotowanie symulacji numerycznej, wizualizacja wyników za pomocą ParaView oraz narzędzi OpenFOAM.

Szkolenie poprowadzi dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Dr inż. Norbert Meyer w INFRAG

The Infrastructure Advisory Group (INFRAG) to niezależna grupa ekspertów, działająca przy EuroHPC JU, która określa długofalowe plany rozwoju infrastruktury dla zaawansowanych obliczeń, związanych z nimi wymagań dla infrastruktury danych oraz usług z tym skojarzonych. W kwietniu po raz kolejny do INFRAG powołany został dr inż. Norbert Meyer, kierownik Pionu Technologii Przetwarzania Danych PCSS. Tym samym Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma w tym gronie swojego przedstawiciela. W pierwszej kadencji INFRAG sformułowała m.in. wymagania, jakimi należy kierować się w budowie systemów preeksaskalowych w Europie.

Szkolenie: Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS, 22 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Analiza procesów cieplno-przepływowych przy użyciu oprogramowania typu ANSYS”, które odbędzie się online 22 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00.

Plan szkolenia przewiduje zapoznanie słuchaczy z praktycznymi podstawami numerycznej mechaniki płynów (CFD). Celem jest przedstawienie najważniejszych aspektów symulowania zjawisk fizycznych dotyczących cieczy i gazów.

Szkolenie poprowadzą dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, profesor uczelni oraz dr inż. Józef Rak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii).

Dr inż. Mateusz Tykierko w grupie doradczej EuroHPC JU

Narodowe Centrum Kompetencji HPC ma swojego przedstawiciela w The Research and Innovation Advisory Group (RIAG). Do tej 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking, został wybrany dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego Politechniki Wrocławskiej. RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku. Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. Dr. Tykierko do RIAG zgłosiła Polska.

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy

Zapraszamy do udziału w Konferencji Użytkowników Komputerów Dużej Mocy, która odbędzie się online w dniach 7–8 kwietnia 2022 r.

To wydarzenie dla wszystkich, których interesuje tematyka związana z obliczeniami i symulacjami dużej skali, nowymi algorytmami w informatyce, narzędziami i technikami zastosowanymi w systemach dużej mocy obliczeniowej. Wydarzenie to polecamy także tym badaczom, którzy zajmują się zastosowaniem informatyki w dydaktyce oraz bazami danych. Jeśli tak, to ta konferencja jest dla Ciebie.

Konferencja obejmuje prezentacje użytkowników i zaproszonych gości, sesje dyskusyjne oraz spotkania z dostawcami sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także dyskusję panelową na temat efektywnego wykorzystania zasobów informatycznych Cyfronetu. Zapraszamy w imieniu organizatora.

OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD) – szkolenie dla początkujących użytkowników

Zapraszamy na szkolenie pt. „OpenFOAM – oprogramowanie do symulacji numerycznej mechaniki płynów (CFD)”, które odbędzie się online 24 marca 2022 r.

Wykład poprowadzi dr inż. Przemysław Błasiak z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii). Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które nie miały dotąd styczności z tym oprogramowaniem.

W programie: krótki wstęp na temat rozwiązywanych równań i metody objętości skończonych; co to jest OpenFOAM i do czego służy; typowy przebieg pracy przy wykorzystaniu OpenFOAM; struktura plików; wstęp do aplikacji i bibliotek w OpenFOAM; przykład implementacji równań fizycznych w OpenFOAM.

Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych

Ocean Danych, który połączył Europę z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu – zapraszamy na webinar o możliwościach superkomputerów, który odbędzie się 7 marca o godz. 11.00.

Jak działa międzykontynentalne połączenie do transferu danych na odległość 19 800 km? Jakich wymaga nowoczesnych rozwiązań? I jakie daje możliwości w sferze badań naukowych prowadzonych na różnych kontynentach? Czy superkomputer może pracować na zdalnych zestawach danych? Na te i na inne pytania odpowiedzą Michał Hermanowicz i Jarosław Skomiał z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego podczas webinaru pt. „Superkomputer w użyciu: Międzykontynentalny ultraszybki transfer danych”.

Prelekcja (w języku angielskim) odbędzie się online w poniedziałek, 7 marca 2022 o 11.00.

Warsztaty: Cyfronet & NVIDIA AI For Science Bootcamp

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na warsztaty „Cyfronet AI For Science Bootcamp” organizowane przez ACK Cyfronet AGH wraz z firmą NVIDIA w dniach 24-25 lutego 2022 r. Warsztaty te pozwolą zapoznać się z podstawami technik uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji oraz możliwościami bibliotek umożliwiającymi tego typu obliczenia na kartach graficznych firmy NVIDIA V100 oraz A100 dostępnych m.in. w ACK Cyfronet AGH. Link do dalszych informacji o szkoleniu oraz możliwość zgłoszenia (do 20 lutego 2022) poniżej.

CFD i nieciągła metoda Galerkina – zaproszenie na webinar

Aktualne tempo rozwoju komputerów sprawia, że zastąpienie obecnie stosowanych, wyczerpujących swoje możliwości metod CFD, bazujących na równaniach RANS nastąpi dopiero za około 25 lat. Dlatego dąży się do stworzenia dedykowanego procesora (a dalej komputera) obliczeniowego, który zniweluje czas obliczeń do minimum i umożliwi korzystania z bardziej zaawansowanych metod obliczeniowych (LES) już dzisiaj. Firmy z takich branż jak lotnictwo, automotive czy energetyka będą mogły wyposażyć inżynierów w systemy obliczeniowe, bazujące na dedykowanym procesorze, zastępując superkomputery złożone nieraz z kilku tysięcy rdzeni, jednym urządzeniem.

O zagadnieniach tych opowie mgr inż. Mariusz Księżyk 7 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w ramach webinaru z cyklu „CFD dla praktyków”. Temat: Innowacyjny system obliczeniowy CFD ze specjalizowanym układem scalonym realizującym sprzętowe obliczenia z zastosowaniem Nieciągłej Metody Galerkina.

Uwaga! Konkurs na granty obliczeniowe na superkomputerze LUMI

Polscy naukowcy mogą się ubiegać o kolejne dwa pilotażowe granty obliczeniowe na partycji GPU superkomputera LUMI. Konkurs prowadzi ACK Cyfronet AGH.

LUMI z mocą obliczeniową na poziomie 552 PFLOPS (co można porównać z mocą 1,5 miliona nowoczesnych laptopów) oraz 117 PB zasobów dyskowych jest najszybszym superkomputerem w Europie. Znajduje się w Kajaani w Finlandii. Zbudowało go konsorcjum 10 państw, wśród których jest Polska. Dzięki temu polscy badacze mogą zgłosić kolejne dwa projekty pilotażowe (pierwszy konkurs odbył się jesienią 2021 r.).

Partycji GPU superkomputera LUMI jest ona zbudowana z procesorów graficznych AMD InstinctTM najnowszej generacji. Całkowita jej przepustowość wynosi 160 TB/s. Niezbędne informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.cyfronet.pl/lumi. Zgłoszenia należy przesyłać do 31 stycznia 2022 r. za pośrednictwem Portalu PLGrid. Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć konto w tym portalu.

O wykorzystaniu systemów HPC w chemii teoretycznej i obliczeniowej

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Mapowanie kompetencji”, organizowane w ramach projektu EuroCC. Odbędzie się ono online w piątek, 28 stycznia 2022 r. o godz. 10.00. Wykład pt. „Wykorzystanie systemów HPC w chemii teoretycznej i obliczeniowej” wygłosi dr Klemens Noga, ACK Cyfronet AGH.

Wiele zagadnień chemii teoretycznej dzięki zastosowaniu odpowiednich modeli oraz przybliżeń może zostać rozwiązana przy użyciu wysokowydajnych systemów komputerowych. Stąd obliczenia układów chemicznych, biochemicznych oraz związanych z inżynierią materiałową od dawna zużywają sporą część zasobów udostępnianych przez centra Komputerów Dużej Mocy. Niestety, z racji złożoności obliczeniowej lub rozmiarów modeli, duża część problemów chemii obliczeniowej nadal wymaga użycia zasobów wykraczających poza standardowe zasoby dostępne poza największymi superkomputerami. Jednak rozwój metod oraz oprogramowania, jak również postęp w technologii superkomputerowej umożliwiają badanie coraz bardziej złożonych problemów oraz coraz większych modeli.

W trakcie seminarium zostaną przedstawione zagadnienia związane z głównymi typami obliczeń chemicznych przeprowadzanych na systemach HPC. Omówione będą możliwości obliczeniowe oraz potencjalne problemy związane z tego typu obliczeniami. Link do spotkania.

Będzie o obliczeniach CFD i HPC

Szósty webinar z cyklu „CFD dla praktyków” to okazja, by znaleźć wewnątrz domeny obliczeniowej, swobodnie się po niej rozejrzeć i zobaczyć na własne oczy, co się tam tak faktycznie dzieje.

Prelegenci z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego opowiedzą o środowisku High Performance Computing. Przedstawią ofertę obliczeniową oraz usługową PCSS, a także przykłady obliczeń CFD wykonywanych w ramach działalności PCSS, zarówno naukowej, jak i komercyjnej. Przybliżą koncepcje szacowania niepewności w analizach komputerowych. Usłyszycie również dwa słowa na temat zaawansowanego systemu wizualizacji Cave 3D, którym dysponuje Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej PCSS.

Start: poniedziałek, czyli 24 stycznia 2022
Godzina: 10.00.

Cykl organizuje Narodowe Centrum Badań Jądrowych.
Link do webinaru.

Szkolenie: Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM UW

Jak zalogować się do superkomputerów Topola, Okeanos i Rysy. Jak działa system kolejkowy SLURM. To tylko dwa zagadnienia z programu szkolenia pt. Wprowadzenie do obliczeń na komputerach ICM. Odbędzie się ono w czwartek, 20 stycznia 2022 r., w godzinach 10.00–14.00.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla nowych, jak i doświadczonych użytkowników superkomputerów. Uczestnicy zastaną zapoznani z charakterystyką zasobów obliczeniowych Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, a także z podstawami ich wykorzystania. Poruszane zagadnienia obejmą zlecanie zadań do systemu kolejkowego, moduły aplikacji, a także wybrane elementy obsługi środowiska systemu GNU/Linux.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu EuroCC. Będzie prowadzone online. Link do spotkania zostanie przesłany bezpośrednio przed wydarzeniem. Link do rejestracji.

Aerodynamika pojazdów i HPC. Webinar

Zapraszamy na kolejny webinar z serii „CFD dla praktyków”. Tym razem o referencyjnych bazach danych jako narzędziu do walidacji modeli turbulentnych. Temat przedstawi mgr inż. Tomasz Kwiatkowski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Opowie o największych realizowanych w Polsce obliczeniach z zakresu numerycznej mechaniki płynów (CFD) na potrzeby energetyki jądrowej.

Pomimo nieustającego rozwoju superkomputerów i dostępności mocy obliczeniowej analizy DNS dla rzeczywistych geometrii i dużych liczb Reynoldsa wciąż są praktycznie niemożliwe. W związku z tym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych wraz z partnerami z Holandii z NRG (Nuclear Research and Consultancy Group) opracowano program badawczy, mający na celu wygenerowanie referencyjnej bazy danych dla ściśle upakowanych kaset paliwowych dla reaktorów jądrowych.

Webinar odbędzie się 10 stycznia 2022 o godz. 10:00.
Link do spotkania.